Det er registrert et nytt smittetilfelle i Hustadvika kommune i dag 20.11.20.

Vedkommende har testet positivt, har ikke symptom, og er nå satt i isolasjon. Kommuneoverlegen har vært i kontakt med den smittede, som etter forholdene har det bra. Det har vært gjennomført nødvendig smittesporing, og smittekilden er kjent.

100 % stilling som prosjektleiar

Frå og med 2019 har regjeringa gitt midlar til utviklingsprosjekt i kommunale læringsnettverk for å styrke kommunane si oppfølging og rettleiing av kommunale fosterheimar.

Prosjektperioden er i første omgang fram til 2022.

Det er registrert et nytt smittetilfelle i Hustadvika kommune i dag 14.11.20. Den smitta er nærperson med tidligere kjent smitte.

 Kommunen, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd. Denne ordningen skal bidra til alt alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst èn organisert fritidsaktivitet eller til å delta på viktige sosiale arenaer som ferie- og kulturaktiviteter.

Søknadsfristen er 4. desember 2020.

Det er registrert et nytt smittetilfelle i Hustadvika kommune i dag 11.11.20. Den smitta er i isolasjon, og seks nærpersoner er satt i karantene.

Det er registrert et nytt smittetilfelle i Hustadvika kommune i dag 06.11.20. Den smitta er nærperson med tidligere kjent smitte.

 

Det er registrert et nytt smittetilfelle i Hustadvika kommune i dag 05.11.20. Den smitta er i isolasjon, og nærperson er satt i karantene.

 

 Ved NAV Hustadvika har vi fått familieveileder. Dette er et lavterskeltilbud til familier som er i en vanskelig sosial og/eller økonomisk situasjon.