Resultat fra Elevundersøkelsen i Hustadvika 2023

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Elevene svarer på spørsmål om blant annet trivsel, mobbing, miljø, motivasjon og støtte fra lærer.

Elevundersøkelsen er et viktig verktøy for videreutvikling og kvalitetssikring av læringsmiljøet til elever i grunnskolen og videregående skole. Undersøkelsen er obligatorisk. Det høye antallet som deltar, gir en unik mulighet til å kartlegge det psykososiale miljøet blant elever i hele landet og til å se endringer fra år til år.

I elevundersøkelsen for 2023 ser vi at det i Hustadvika har vært en økning i antall elever som gir uttrykk for at de opplever mobbing. 

Det kommer fram at noen elever opplever mobbing av medelever på skolen, at noen opplever at de har blitt mobbet av en voksen på skolen, og at noen har opplevd digital mobbing. 

Tallene for Hustadvika, 2023:

Statistikk på mobbing i forbindelse med elevundersøkelsen 2023 - Klikk for stort bildeStatistikk som viser en oversikt i prosent hvor mange som opplever mobbing på skolen fordelt på trinn

 

Statistikk mobbing alle trinn elevundersøkelsen 2023 - Klikk for stort bildeStatistikk som sammenlikner Hustadvika med landet for øvrig

 

Hustadvika ligger over det nasjonale snittet på mobbing på 5., 7. og 9. årstrinn. 

På 6., 8. og 10.årstrinn ligger Hustadvika under det nasjonale snittet.

Ved spørsmål om undersøkelsen kan foresatte ta kontakt med sin skole.