5. november har formannskapet møte. 

Gammalt frå Fræna og Eide har kommet.

Da håper vi at du kommer med innspill innen 15.11.2020 gjennom vår spørreundersøkelse:

Spørreundersøkelse ny kulturplan 

Det er registrert et nytt smittetilfelle i Hustadvika kommune i dag 22.10.20. Den smitta er tilreisende gjestearbeider fra utlandet og var allerede i karantene. Smitten var avdekt jfr prosedyrer for tilreisende arbeidere.

Fræna sjukeheim og omsorgssenter har nå fått nytt felles telefonnummer, dette gjelder også for Solstuå.

Nytt nummer er 71 26 82 30, her vil du få flere valg slik at du kommer til ønsket avdeling.

Rådyrjakta starter 10. august hvert år. 

Trykk her for å melde inn felt rådyr i 2020

Hjortejakta starter 1. september hvert år. 

Trykk her for å melde inn felt hjort i 2020

Elgjakta starter 25. september hvert år.

Trykk her for å melde inn felt elg i 2020
 

Fræna legekontor har i dag installert nytt sentralbord.

Vi beklager den ekstra ventetiden dette medfører.

Fra og med uke 43 vil Helsestasjonen avdeling Eide holde til på Slettatunet.

Overskrift...

 

 

Mellom 50 og 60 personer møttes på Bryggjen i Bud i går kveld. Her var det representanter fra større og mindre reiselivsbedrifter, lokalmat-produsenter, næringsforum, representanter fra fylkesmann, kommune og interesserte privatpersoner som fikk med seg spennende presentasjoner. 

 

Hustadvika kommune ønsker å invitere til ALLEMED-dugnad. 

Alle barn har rett til en god oppvekst med en meningsfull fritid, der de får oppleve mestring og tilhørighet til et fellesskap (Barnekonvensjonen).