Vi er så heldige å bo i en kommune med mange flotte turmuligheter. Høyt eller lavt, langt eller kort – her er det turer for alle. Vi ønsker at alle innbyggere og besøkende bruker turområdene våre flittig, og oppfordrer alle til å vise hensyn:

Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Reiserådet gjelder til 20. august. Det ble gjort unntak for nordiske land som dokumenterer lavt smittepress fra og med 15. juni. Unntaket utvides fra og med 15. juli til også å gjelde land i EØS og Schengen. Dette innebærer at tilreisende fra land med lavt smittepress også kan besøke Norge uten karanteneplikt. Økt innreise kan medføre økt smittepress i Norge, særlig i turistkommuner.

Hustadvika Friskliv deltar i et spennende forskningsprosjekt hvor målet er å utvikle et individuelt tilpasset tilbud til deg med diabetes type 2. Vil du delta, ta kontakt med Frisklivsssentralen.

 

Målet med Statens vegvesens turistvegsatsing er å gjøre Norge til et enda mer attraktivt reisemål som bidrag til å styrke næringslivet og bosettingen i distriktene.En ny undersøkelse har målt næringsøkonomiske effekter langs strekningen og slår fast at Atlanterhavsvegen bidrar til økt lokal verdiskapning. 

Nye Sylte skule skal stå ferdig til skolestart høsten 2021. I dag startet byggearbeidene da Samuelsen Maskin AS tok første grafs med gravemaskina. 

Ordfører og glade barn og foreldre kom for å overvære begivenheten.

  

  

  

 


 

I forbindelse med renovering av overflatene ved Hustad barne- og ungdomsskole ble «bildeveggen» ved skolen rehabilitert. Veggen måtte kles med isolasjon og plater utvendig siden eksisterende puss var i ferd med å løsne.

 

Hustadvika kommune har vært så heldig å få tildelt hele 4 012 000 kr i midler gjennom spillemiddelordningen. Dette er midler fra overskuddet i Norsk tipping som fordeles ut til kommunene av fylkeskommunen. 

Selv om det er nok vann i vannkildene må vi tenke på vannforbruket – dette skyldes kapasitet på ledningsnett og anlegg

 

I går åpnet Akershus Traktor ny avdeling på Eide i Hustadvika.