I år kommer NIBIO for å kartlegge jordsmonnet på fulldyrka og overflatedyrka jord i Hustadvika kommune.

Stikk UT! lanserer nå sitt eget stifond som skal gi førstehjelp til Stikk UT!-stiene i fylket. Stifondet er en del av Stikk UT! sin strategi for å bidra til et mer bærekraftig friluftsliv i regionen vår.

Valg av tomt for helse- og rehabiliteringssenter er en av sakene kommunestyret skal behandle 30. mars. Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som skal behandles.

På valgdagen 11. september 2023 skal det sitte et stemmestyre i hvert valglokale som administrerer gjennomføringen av valget og deltar i opptelling av stemmer. Vil du sitte i et stemmestyre, kan du ta kontakt med oss innen 11. april. 

GassROR IKS setter av 3 millioner kroner til aktivitet og utviklingstiltak for lag, foreninger og organisasjoner.  Egeninnsats som dugnad og andre bidragsytere vil bli vektlagt ved behandling av søknaden.

Andre av tre søknadsrunder har frist innen 1. april kl. 12.00.

På grunn av det kraftige snøfallet er det vanskelig for hjemmetjenesten å ta seg frem til alle som venter besøk.

Søknad om støtte til Atlanterhavsspelet 2023, er en av sakene formannskapet skal behandle mandag 13. mars. Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som skal behandles. 

NAV Hustadvika flytter inn i nye lokaler i Elnesvågen sentrum fra september 2024. Lokalene er ikke bygd enda, men vil bli i Torget 1 i ny 3. etasje. 

Nye tall fra SSB viser at befolkningen har økt med 54 personer i løpet av 2022, dette er en økning på 0,4 prosent.