Fræna ungdomsskole har i mange år hatt lesing som fokusområdet. Lesing er en grunnleggende ferdighet, og vil ha stor betydning for alle fag. Elevene får lese og lære om hvordan andre har taklet livet, noe som har overføringsverdi. Bøker har også betydning for psykisk helse. Det skaper ro, og det er ikke så vanskelig å forstå at dette også har betydning for livslengde. Pulsen går ned og man forsvinner inn i en annen verden, en stille verden av ord hvor de må danne sine egne bilder. Boklesere lever rett og slett lenger.

I denne artikkelen legger vi ut aktiviteter vi er kjent med som arrangeres for barn og unge sommeren 2021:

Våren 2020 gjennomførte Hustadvika kommune brukerundersøkelser innenfor mange av kommunens tjenesteområder.

Torsdag 17. juni kl. 16.00 er det kommunestyremøte i Hustadvika kommune. Av smittevernhensyn er møtet lukket for publikum. 

 Hustadvika kommune gjennomfører alminnelig omtaksering av eiendommer fra 14. juni, ny takst gjelder fra 2022. Det er næring- og fritidseiendommer som skal omtakseres.

 

Gjennom tilskuddsordningen «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021» tilbyr kommunen midler til lag og organisasjoner som kan bidra med aktivitet i SFO- tiden ved Hustad barne- og ungdomsskole og Eide barneskole.

RIR Næring starter innsamling av landbruksplast.

Torsdag 20.05.2021 kl. 16.00 er det kommunestyremøte i Hustadvika kommune. Av smittevernhensyn gjennomføres møtet digitalt.