Den 10.04.21 ble det registrert to nye smittetilfeller i Hustadvika kommune. Tilfellene er knytt til tidligere kjent smitte og var allerede i smittekarantene. De er nå satt i isolasjon, og de opplyser at de etter forholdene har det bra.

Flere har etterlyst hvor figurene på Familiens Hus (tidligere rådhuset på Eide) har blitt av.  Vi arbeider nå med å realisere Familiens hus og en omfattende innvendig ombygging er i gang. I tillegg skal en helt nødvendig renovering av tak og ytre fasader gjennomføres.

Den 07.04.21 ble det registrert et nytt smittetilfeller i Hustadvika kommune. Tilfellet er knytt til tidligere kjent smitte fra 04.04.21. Vedkommende var allerede i smittekarantene og er nå satt i isolasjon. Øvrige familiemedlemmer og nærkontakter er i smittekarantene. Den smittede opplyser at hen har ingen symptomer.

Torsdag 15.04.2021 kl. 16.00 er det kommunestyremøte i Hustadvika kommune. Av smittevernhensyn gjennomføres møtet digitalt. 

Den 04.04.21 ble det registrert to nye smittetilfeller i Hustadvika kommune. Tilfellene er knytt til tidligere kjent smitte fra 03.04.21 og er smittet etter utenlandsreise. Begge var i smittekarantene og er nå i isolasjon. Øvrige familiemedlemmer og nærkontakter er satt i smittekarantene. De smittede opplyser at de har ingen symptomer.

Den 03.04.21 ble det registrert to nye smittetilfeller i Hustadvika kommune. Tilfellene har ingen sammenheng, og det jobbes med smittesporing.

Søknadsskjema for kulturmidler finner du her:

Søknadsskjema kulturmidler

Kulturmidlene er delt inn to ulike tilskudd. Les om de ulike tilskuddene lengre ned i artikkelen.

Frist for å søke om kulturtilskudd er 30. april 2021.

Tilskudd til kulturarrangement kan det søkes om gjennom hele året. 

 Hustadvika kommune har fått tildelt midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Her finner du valgresultatet av den rådgivende folkeavstemninga. 

Hustadvika kommune følger de nasjonale anbefalingene som er gjengitt her. Vi har ingen egne retningslinjer eller påbud.

Regjeringen kom 23.03.2021 med nye anbefalinger for påsken: