Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerer ferieturer for barnefamilier som har dårlig økonomi, og som over tid har levd i en vanskelig livssituasjon.

 

 

I kommunestyremøte 13.02.2020 ble det orientert om fremdriften for nye Haukås skole og det ble gitt en presentasjon av vinnerutkastet . Skolen skal stå ferdig til skolestart høsten 2022 og arbeidet skal begynne allerede i år.

 

  

 

 

8. januar 2020 kom de to første hustadvikarane til verden. Ordfører Tove Henøen og informasjonsrådgiver Merete Rødal var så heldige å få komme på besøk og hilse på Lucas.
 

 

 

 

Svakt resultat i Fræna kommune i 2019, men bedre enn forventet. 

Svakt resultat i Eide kommune i 2019, men noe bedre enn forventet.

Torsdag 6. februar møttes representanter fra alle ungdomsskolene og Fræna vgs i sitt første møte på rådhuset i Elnesvågen. Malin Kleppen fra Arbeiderpartiet er kommunestyrets representant i ungdomsrådet. Hovedtema i dette møtet var viktigheten av et godt busstilbud i Hustadvika og fra Hustadvika til Molde. 

    

 

 

De fleste av kommunens fagsystemer sender nå brev til din digitale postkasse og ikke på papir. Dersom du ikke har valgt digital postkasse kommer brevet i postkassen din i altinn, der skattemeldingen kommer. Blir ikke brevet åpnet innen noen dager går det automatisk til utskrift og kommer i postkassen din. Har du valgt digipost eller eBoks som din digitale postkasse har du sagt at du ønsker å motta brev fra det offentlige digitalt. Da går ikke brevet til utskrift.

Tidspunkt for høring er 1. februar – 15.mars 2020.

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-14 blir forslag til kulturminneplan for tidligere Fræna kommune lagt ut på høring.

NJFF Møre og Romsdal har et tilbud om gratis aktivitetsdager ute i naturen til alle skoler, barnehager og SFO i hele fylket.

 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) var lederdepartement under hendelsen, og har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å evaluere håndteringen av hendelsen. Evalueringen omfatter hele redningsaksjonen, inkludert maritim innsats og helikopterredning, evakuering av personer fra skipet og mottak og håndtering av dem på land.