Tirsdag 16. august ble det gjennomført fagdag for ca 480 ansatte innen oppvekst i Eidehallen. 

I planleggingen av et nytt bygg er en ofte opptatt av fremdrift, økonomi, areal og funksjoner. Det skal bygges en skole som skal vare i minst 60 år, og disse tingene er selvsagt viktige. Det som derimot er enda viktigere, er hvordan bygget faktisk skal brukes, og hvilken pedagogikk som legges til grunn for læringsarbeidet som skal skje i bygget.

Utdanningsdirektoratet har innvilget nesten hele beløpet kommunen søkte om, for å fortsette det gode arbeidet med programmering ved alle skolene i Hustadvika.

Kommunestyret i Hustadvika vedtok helse- og velferdsplanen for perioden 2022-2034 i kommunestyremøte 23.06.2022.

I sommer har 29 ungdommer mellom 15 og 18 år fått 2 uker hver med sommerjobb innenfor ulike avdelinger i kommunen. Det kom inn hele 144 søknader, så dette tilbudet ble godt mottatt av ungdommen i Hustadvika!

Straks siste skoledag var avsluttet ved Haukås, startet rivingsarbeidet ved gamleskolen.

Her finner du oversikt over saker som ble behandlet og lenke til videoopptak av møtet.