Ved fakturering av  kommunale eiendomsgebyr 1. kvartal 2020, var det en del kunder som fikk feil faktura.

I uke 22 har to av hovedutvalgene og formannskapet møte:

Inntektsgrensene har nå økt slik at flere kan få bostøtte.

Dette er et midlertidig tiltak i perioden april til oktober som skal hjelpe de som er økonomisk rammet av korona-pandemien. 

Fra og med mandag 18.05.2020 åpner Hustadvika rådhus for timebestilling hos saksbehandlere og andre. Om du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene kan ikke tilbudet benyttes. Det er viktig å merke seg at det er åpent for timebestilling - ikke drop-in.

Kommunen vil rette en stor takk til velvillige foreldre som har sørget for skyss til og fra skolen for sine barn etter at skolene gjenåpnet denne uka. Uten denne innsatsen fra dere ville mange barn stått uten skoletilbud.

HIPP HIPP HURRA - GRATULERER MED DAGEN!

 

 

Etter inspirasjon fra strikkeglade damer i LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) finnes det nå hjertetre utenfor institusjoner og omsorgssenter i kommunen vår. Ansatte og pårørende strikker flotte hjerter som henges opp i solidaritet - vi står sammen på avstand. 

Utsatt frist for betaling av forskuddsskatt

Forskuddsskatt personlig forfall 15. mars har utsatt innbetaling til 1. mai. Dersom du har innbetalt forskuddsskatten, og du ønsker å få den tilbakebetalt, må du ta kontakt med skatteoppkrever for tilbakebetaling.

Forskuddsskatt personlig 2.termin forfall 15.mai får utsatt frist for innbetaling til 15.juli 2020.
Forskuddsskatt for selskap 2.termin forfall 15. april får utsatt frist for innbetaling til 1.september 2020.

Utsatt frist for betaling av arbeidsgiveravgift 2.termin

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

Se mer informasjon om regjeringens tiltakspakker:

https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/#forskuddsskatt    

Trenger du noen å snakke med? 

Vi er tilgjengelige for deg om du har noe på hjertet og vi ønsker å hjelpe deg så godt vi kan.
Du kan ringe mandag til fredag mellom kl 09.00 og kl 13.00 så lenge skolene er stengt. 
Tilbudet er til alle elever i grunnskolen i Hustadvika fra 5. til 10. trinn. Du kan ringe oss eller sende en SMS. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.03.2020 å legge forskrift om om salgs-, skjenke- og serveringsbevilling i Hustadvika kommune ut på offentlig høring.