Hustadvika kommune har frem til nå vaksinert våre innbyggere etter prioriteringsgruppene som FHI har anbefalt.

Fra uke 29 går vi bort fra å følge prioriteringsgruppene og åpner for at alle som ikke har fått 1. dose med vaksine kan gå inn og bestille time for vaksinering fra fredag 16.07.2021. Du kan ikke bestille time før du har mottatt SMS, se nærmere informasjon lengre ned i artikkelen.

Pedagogisk personale som jobber i skole og barnehage i Hustadvika men som ikke er bosatt her, får også tilbud om vaksinering nå, slik at de de har fått første dose før nytt barnehageår og skolestart.

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må velgeren stå innført i manntallet. Det er folkeregisteret som er grunnlaget for manntallet. Velgerne er manntallsført i den kommunen de er registrert som bosatt i 30. juni.

Hustadvika kommune har fått tildelt nye midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

 Møre og Romsdal Fylkeskommune deler hvert år ut trafikktryggingsprisen til organisasjoner, lag eller enkeltpersoner som har gjort en spesiell innsats innenfor trafikksikkerhet. 

Har du ikke anledning til å stemme på valgdagene eller i den ordinære forhåndsstemmeperioden, kan du tidligstemme fra og med 1. juli til og med 9. august på Servicetorget.