Hustadvika kommune har fått tildelt nye midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

I denne artikkelen legger vi ut aktiviteter vi er kjent med som arrangeres for barn og unge sommeren 2021:

Våren 2020 gjennomførte Hustadvika kommune brukerundersøkelser innenfor mange av kommunens tjenesteområder.

RIR Næring starter innsamling av landbruksplast.

I slutten av april opplevde vi et større smitteutbrudd i kommunen vår. Nå opplever vi å ha god oversikt over situasjonen og smitten har ikke spredt seg ute i samfunnet vårt den siste uken. Vi har flere smittede denne uka også, men de som har testet positivt var allerede i smittekarantene.

Mange av de som først ble smitta er friskmeldte og ute av isolasjon.

Tretind, utescenå på Eide.jpg

Hustadvika kommunes nye utescene i Eide sentrum er ferdig, og offisiell åpning nærmer seg. Dette er ett av flere viktige tiltak som skal gjøre Eide sentrum enda mer attraktivt.

I det tidligere rådhuset på Eide er vi gang med å etablere Familiens Hus. Her vil mange tjenesteområder være samlet under samme tak.

Flere har etterlyst hvor figurene på Familiens Hus (tidligere rådhuset på Eide) har blitt av.  Vi arbeider nå med å realisere Familiens hus og en omfattende innvendig ombygging er i gang. I tillegg skal en helt nødvendig renovering av tak og ytre fasader gjennomføres.

Søknadsskjema for kulturmidler finner du her:

Søknadsskjema kulturmidler

Kulturmidlene er delt inn to ulike tilskudd. Les om de ulike tilskuddene lengre ned i artikkelen.

Frist for å søke om kulturtilskudd er 30. april 2021.

Tilskudd til kulturarrangement kan det søkes om gjennom hele året.