Høringer i Hustadvika kommune

På denne siden legger vi ut saker som skal ut på høring.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse, den kan du gi elektronisk ved å følge denne lenken.

I skjemaet velger du hvilken sak du skal gi uttalelse til.

Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste dersom den ikke er av sensitiv karakter. 

I noen saker står det at innspill og merknader skal sendes til andre mottakere enn kommunen. Da ber vi dere sende merknaden dit og ikke via kommunens høringsskjema. 

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljregulering for bobilparkering på gnr/bnr 106/64, ved Kjekså i Hustadvika kommune. Planid i Hustadvika kommune er 202211, saksnummer er 2021/3382. Sweco Norge AS avdeling Molde er engasjert til å utarbeide planforslaget på vegne av forslagsstiller Hustadvika Panorama AS.

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen