Høringer i Hustadvika kommune

På denne siden legger vi ut saker som skal ut på høring.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse, den kan du gi elektronisk ved å følge denne lenken.

I skjemaet velger du hvilken sak du skal gi uttalelse til.

Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste dersom den ikke er av sensitiv karakter. 

I noen saker står det at innspill og merknader skal sendes til andre mottakere enn kommunen. Da ber vi dere sende merknaden dit og ikke via kommunens høringsskjema. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Jendem - Storelvvegen ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring den 09.06.2020, sak 17/2020.

Plankart med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på Servicetorget i Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen.

Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget.

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes inn via dette høringsskjemaet eller pr post til Hustadvika kommune, Plan- og byggesak, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen innen 13.08.2020.

Formannskapet i Hustadvika kommune vedtok i møtet den 28. mai 2020 (PS 30/2020) å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika kommune 2020-2032 ut til offentlig høring og ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

Høringsfrist er mandag den 10. august 2020

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Jendemshagen II ut til høring og offentlig ettersyn etter behandling i Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring den 26.05.2020, sak 10/2020.

Plankart med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på Servicetorget i Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen.

Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. 

 

Nå kan du uttale deg om forslaget til ny lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall for Hustadvika kommune.

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen