Høringer i Hustadvika kommune

På denne siden legger vi ut saker som skal ut på høring.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse, den kan du gi elektronisk ved å følge denne lenken.

I skjemaet velger du hvilken sak du skal gi uttalelse til.

Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste dersom den ikke er av sensitiv karakter. 

I noen saker står det at innspill og merknader skal sendes til andre mottakere enn kommunen. Da ber vi dere sende merknaden dit og ikke via kommunens høringsskjema. 

Hver kommune skal ha egen forskrift om ordensreglement i grunnskolen. Eide og Fræna har hatt egne forskrifter som nå samles i en felles forskrift for Hustadvika kommune. 

Forslagsstillere Arctic Landscape Hotels Atlanterhavsveien AS og Hustadvika kommune gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Askevågen landskapshotell og utsiktspunkt

Tidspunkt for høring er 1. februar – 15.mars 2020.

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-14 blir forslag til kulturminneplan for tidligere Fræna kommune lagt ut på høring.

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:20

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen