Høringer i Hustadvika kommune

På denne siden legger vi ut saker som skal ut på høring.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse, den kan du gi elektronisk ved å følge denne lenken.

I skjemaet velger du hvilken sak du skal gi uttalelse til.

Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste dersom den ikke er av sensitiv karakter. 

I noen saker står det at innspill og merknader skal sendes til andre mottakere enn kommunen. Da ber vi dere sende merknaden dit og ikke via kommunens høringsskjema. 

Formannskapet i Hustadvika kommune vedtok i møtet den 4. mai 2021 (PS 20/2021):

  1. Formannskapet vedtar å legge planarbeid i prosjekt «Masterplan for reiseliv i Hustadvika kommune» ut på høring. Høringsperioden er satt til 3 uker.

Med dette så varsler Norconsult AS på vegne av Hustadvika kommune, og i medhold av plan- og bygningsloven §12‑8, oppstart av «Detaljregulering for Holamyra -Rundkjøring Fv. 64»

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen