Høringer i Hustadvika kommune

På denne siden legger vi ut saker som skal ut på høring.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse, den kan du gi elektronisk ved å følge denne lenken.

I skjemaet velger du hvilken sak du skal gi uttalelse til.

Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste dersom den ikke er av sensitiv karakter. 

I noen saker står det at innspill og merknader skal sendes til andre mottakere enn kommunen. Da ber vi dere sende merknaden dit og ikke via kommunens høringsskjema. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Malmedalen - Bilsportanlegg ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring den 24.11.2020, sak 29/2020.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til: Hustadvika kommune, Samfunnsutvikling, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen eller på e-post til: postmottak@hustadvika.kommune.no innen 08.02.2021.

 

Tidspunkt for høringen er 27. november - 13. desember 2020

 

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen