Høringer i Hustadvika kommune

På denne siden legger vi ut saker som skal ut på høring.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse, den kan du gi elektronisk ved å følge denne lenken.

I skjemaet velger du hvilken sak du skal gi uttalelse til.

Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste dersom den ikke er av sensitiv karakter. 

I noen saker står det at innspill og merknader skal sendes til andre mottakere enn kommunen. Da ber vi dere sende merknaden dit og ikke via kommunens høringsskjema. 

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3, 12-8 og 12-9 kunngjøres herved oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og høring av planprogram for Indre Harøy på Bud i nye Hustadvika kommune. Planområdet berører alle eiendommene på gnr 3 og inntar hele Indre Harøya. Tiltakshaver er Fræna/Hustadvika kommune og utøvende konsulent er Norconsult AS.

 

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen