Høringer i Hustadvika kommune

På denne siden legger vi ut saker som skal ut på høring.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse, den kan du gi elektronisk ved å følge denne lenken.

I skjemaet velger du hvilken sak du skal gi uttalelse til.

Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste dersom den ikke er av sensitiv karakter. 

I noen saker står det at innspill og merknader skal sendes til andre mottakere enn kommunen. Da ber vi dere sende merknaden dit og ikke via kommunens høringsskjema. 

Tidspunkt for høringen er 1. april - 15. mai 2020

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Steinhuggervegen i Eide ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring den 10.03.2020, sak 9/2020.

Tidspunkt for høringen er 16. mars - 20. april 2020

Eide og Fræna kommuner ble fra 01.01.2020 sammenslått til Hustadvika kommune. Forslag til forskrift om salgs-, skjenke- og serveringsbevilling i den nye kommunen er derfor utarbeidet. 

Norconsult AS varsler på vegne av grunneieren på gnr. 84, bnr. 14 i Farstad, Hustadvika kommune oppstart med arbeid til detaljregulering av Farstad – Kleivhaugen hyttefelt, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8.

Tidspunkt for høring er 1. februar – 15.mars 2020.

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-14 blir forslag til kulturminneplan for tidligere Fræna kommune lagt ut på høring.

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen