Høringer i Hustadvika kommune

På denne siden legger vi ut saker som skal ut på høring.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse, den kan du gi elektronisk ved å følge denne lenken.

I skjemaet velger du hvilken sak du skal gi uttalelse til.

Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste dersom den ikke er av sensitiv karakter. 

I noen saker står det at innspill og merknader skal sendes til andre mottakere enn kommunen. Da ber vi dere sende merknaden dit og ikke via kommunens høringsskjema. 

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt detaljreguleringsplan for avlastningsveg i Elnesvågen, del av gnr/bnr 47/12, 47/307, 46/6 og 46/8 m.fl, i Hustadvika kommune. Planforslaget utarbeides for Hustadvika kommune. Mer informasjon finnes på Asplan Viaks nettsider under «Kunngjøringer» og her på Hustadvika kommune sin nettside.

Hustadvika kommune har satt i gang prosessen med å utarbeide kommuneplanens arealdel.

Nå kan du uttale deg om forslaget til ny lokal forskrift om utsatt frist for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

Nå kan du uttale deg om forslaget til ny lokal forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning i Hustadvika kommune.

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen