Høringer i Hustadvika kommune

På denne siden legger vi ut saker som skal ut på høring.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse, den kan du gi elektronisk ved å følge denne lenken.

I skjemaet velger du hvilken sak du skal gi uttalelse til.

Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste dersom den ikke er av sensitiv karakter. 

I noen saker står det at innspill og merknader skal sendes til andre mottakere enn kommunen. Da ber vi dere sende merknaden dit og ikke via kommunens høringsskjema. 

Hustadvika kommunestyre vedtok i møte 19.05.2022, sak 43/2022 detaljregulering for Hatlebakken - Nedregård med planID 201734.

Hustadvika kommunestyre vedtok i møte 19.05.2022, sak 46/2022 detaljplan for regulering av hytter på 084/014 Kleivhaugen, Farstad med planID 202003.

Vedtak i kommunestyret:

  1. Detaljregulering for Kleivhaugen hyttefelt med planID 202003 med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.
  2. Deler av reguleringsplan Farstad – Sandvika hytteområde med planId 03135 vedtatt 22.09.2008 som blir berørt av ny detaljregulering for Kleivhaugen hyttefelt med planId 202003 inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Hustadvika kommunestyre vedtok i møte 19.05.2022, sak 45/2022 detaljregulering for Aureosen – Strandheim hyttefelt med planID 201804.

Vedtak i kommunestyret:

Detaljregulering for Aureosen – Strandheim hyttefelt, datert 01.11.2021, med tilhørende bestemmelser datert 01.11.2021, sist endret 31.03.2022, vedtas etter plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlagt følger dokumenter i saken.

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen