Meld fra om feil til oss

Er det kritisk å få rettet feilen, ta kontakt på vår vakttelefon for vei, vann og avløp: 47 51 22 00.

Andre feil som for eksempel hull i veien, manglende gatelys, manglende kantslått etc melder du inn i dette skjemaet:

Kontaktinformasjon

Stian Hustad
Leder Driftsavdeling
E-post
Telefon 93 87 22 16