Våre kartklienter

Ovenfor er det lenker til ulike kartløsninger, kommunens egne og noen eksterne. 

Kommunekart:

Kommunekart gir deg detaljerte kart og flybilder for hele Norge. Det er ingen begrensninger på hvor mye som kan lastes ned hver gang. Du kan søke opp adresser, steder og eiendommer over hele landet. Du kan enkelt få beregnet en kjørerute med trinn for trinn instrukser for hvordan du kommer deg til målet. 

Kartet kan brukes i en nettleser på enten PC, nettbrett eller mobiltelefon.

Kommuner som har valgt å bli med i løsningen, gir i tillegg tilgang til ekstra kartinformasjon i kommunen, som reguleringsplaner, eiendomsinformasjon og godkjente bygg/tiltak. 
Du kan slå opp ekstra informasjon på steder du er interessert i, og få tilgang til eiendomsregistre, vedtak, reguleringsbestemmelser og annen informasjon fra kommunen.

Når du zoomer deg inn i løsningen, vil du – under et visst zoomnivå – få vist hvilken kommune du befinner deg i.

Hvis du venstreklikker eller trykker på et punkt i kartet, vil du få opp et panel med detaljinfo på høyre side. Fra denne kan du starte ruteplanlegger. I tillegg gis mer informasjon om punktet du trykket på dersom det er tilgjengelig. 

Søke i kommunekart

Søk brukes til å søke opp en bestemt adresse, en eiendom eller et sted. Søk utføres ved å skrive inn ønsket søketekst i søketekstboksen. Denne boksen aktiveres ved å trykke eller klikke på den. 

Det vil dukke opp forslag til søkeresultater mens du skriver. Hvis du bruker enter eller pil i søkefeltet vil du få et fullt søk, med forslag til resultater i alle søkekategoriene. 

Hvis du plasserer markøren i søkefeltet på nytt og skriver inn et nytt søk vil du igjen få forslag til søkeresultater. 

Du kan søke opp Adresse (gatenavn og husnummer evt. bokstav), Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr, evt. eiendommens navn), Sted (stedsnavn evt. kategori som kirke) og Plan – søk på planid. Generelt gjelder det at jo mer presist du angir et søk, jo mer presise resultater vil du få. 

Når du velger et søketreff i listen, vil kartet automatisk bli zoomet inn til treffet og bli markert i kartet. På enheter med stor skjerm (f.eks PC og nettbrett i liggende orientering) vil mer informasjon vises automatisk i sidepanel. På små skjermer vises et bånd nederst på skjermen som du kan trykke på for å få opp mer informasjon om søketreffet. På PC kan du bruke piltaster + enter for å navigere i søketreffene og velge i listen. 

Kartlag

Ved å trykke på “Kartlag” får du opp tilgjengelige kartlag tilpasset Hustadvika kommune:

bilde av kartlag i kommunekart - Klikk for stort bilde


De ulike kartlagene kan hukes av eller på alt etter hva du ønsker å vise. Når du klikker på kartlag vil det komme opp en meny til høyre der du kan velge ulike tema (grunnkart, reguleringsplan, kommuneplan med mer).

 

Meny

Under valget meny finner du flere funksjoner som mål i kart, tegn i kart, ruteplanlegger, terrengprofiler osv. Ta funksjonene i bruk ved å klikke på de ulike valgene. 

Ved å klikke på Mål i kart vil markøren endres til et trådkors med hjelpetekst som forklarer hva du skal gjøre. Resultatet/ målene vises i kartet. 

Ved funksjonen Tegn i kart vil du også få en ny meny på høyre side med muligheter for å endre tegnemodus, farger og lignende. 

Kart kan skrives ut og deles. 

Tegnforklaring vises for de kartlag som er slått på i klienten. Når kartlag slås av og på eller du flytter eller zoomer i kartet, vil tegnforklaringen oppdateres fortløpende. 

Tegnforklaringen kan flyttes rundt i kartet ved å trykke på overskriften og dra tegnforklaringsdialogen til ønsket sted innenfor kartbildet. Flytting kan skje på nettbrett(touch), men ikke på små enheter, f.eks mobil eller kartinnbaking. 

Avslutt tegnforklaringen ved å trykke på (X). 

Velg bakgrunnskart

Standard bakgrunnskart når du starter klienten er Kart eller Grått kart. 

Bakgrunnskartet er generert fra Norkart Datavarehus, og er basert på grunnkartdata (FKB) for Norge. Bakgrunnskart utenfor Norges grenser er basert på OpenStreetMap. 

Som bruker kan du velge mellom Kart, Grått kart og Flyfoto som bakgrunnskart, eventuelt skjule bakgrunnskartet i sin helhet. 

Menypunktet som er valgt vises med farge, mens de øvrige vises i gråtoner. 

 

 

3D kart

En 3D modell av kommunen med bygninger. Man kan også legge på "2D" kart som eiendomsgrenser, reguleringsplan og liknende.

Kommunekart app

For smarttelefoner har vi egen applikasjon til både Apple (iOS) og Android telefoner.
Her kan man i tillegg til å finne alle kartlagene over se sin egen posisjon i kartet i forhold til for eksempel en ny regulert boligtomt.

For andre type telefoner kan nettstedet www.kommunekart.com benyttes.

Gårdskart (NIBIO)

Denne eksterne karklienten fra norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har oversikt over hvilke type markslag som er registrert på eiendommen samt andre relevante kartlag.

Feil i kart

Om du finner feil i kartet så kan du se på disse sidene hvem du skal ta kontakt med for å få feilen rettet opp.