Våre kartklienter

Ovenfor er det lenker til vår kart-klient, kommunekart, samt noen eksterne kart fra andre aktører.

Alle kartene har mulighet å skru på og av forskjellige kart når du er inne i kartet.
Men for å gjøre det enklere for deg så inneholder knappene over standard kart:

Grunnkart

Eiendomsgrenser, adresser, bygninger, veg og tiltak etter plan og bygningsloven.

Flyfoto

Grunnkart med flyfoto

Eiendomsgrenser, adresser, bygninger, veg og tiltak etter plan og bygningsloven med flyfoto som bakgrunn.

Reguleringsplan med flyfoto

Gjennomsiktig reguleringsplan med flyfoto som bakgrunn.

Kommuneplan med flyfoto

Gjennomsiktig kommuneplan med flyfoto som bakgrunn.

Norge i bilder

Ekstern kartklient som inneholder alle flyfotograferingene tilbake til 1960.

Plan

Reguleringsplan

Gjeldende reguleringsplan.

Reguleringsplan med flyfoto

Gjennomsiktig reguleringsplan med flyfoto som bakgrunn.

Kommuneplan

Kun gjeldende kommuneplan.

Kommuneplan med flyfoto

Gjennomsiktig kommuneplan med flyfoto som bakgrunn.

3D kart

En 3D modell av kommunen med bygninger. Man kan også legge på "2D" kart som eiendomsgrenser, reguleringsplan og liknende.

Kommunekart app

For smarttelefoner har vi egen applikasjon til både Apple (iOS) og Android telefoner.
Her kan man i tillegg til å finne alle kartlagene over se sin egen posisjon i kartet i forhold til for eksempel en ny regulert boligtomt.

For andre type telefoner kan nettstedet www.kommunekart.com benyttes.

Gårdskart (NIBIO)

Denne eksterne karklienten fra norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har oversikt over hvilke type markslag som er registrert på eiendommen samt andre relevante kartlag.

Feil i kart

Om du finner feil i kartet så kan du se på disse sidene hvem du skal ta kontakt med for å få feilen rettet opp.