Innsyn postlister og politiske saker

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter. Hustadvika kommune har elektronisk postjournal, det vil si at vi publiserer alt av inn- og utgående brev til og fra kommunen så lenge det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Alle politiske saksframlegg er også publisert.

Hva kreves?

Krever du innsyn i saksdokumenter, må kravet gjelde et identifisert saksdokument, en bestemt sak, eller innen rimelighetens grenser av en bestemt art/type.

Hvordan får jeg innsyn?

Bruk knappene øverst i artikkelen - her finner du alle inn- og utgående dokument til og fra kommunen. I postjournalen ser du saksnummer, journaldato, tittel og avsender/mottaker. Helt til høyre i oversikten finner du selve dokumentet. Dokumentene ligger her i 3 måneder. Ønsker du tilgang til dokumenter eldre enn dette, ta kontakt på postmottak@hustadvika.kommune.no

 

Hva gjør jeg når dokumentene er unntatt offentlighet?

Dersom du ønsker innsyn i saker unntatt offentlighet må du sende en henvendelse på e-post til: postmottak@hustadvika.kommune.no

Hvor lang tid tar det?

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen 1-3 arbeidsdager. Hvis du ikke mottar svar innen fem arbeidsdager fra kommunen mottok kravet ditt, regnes dette som et avslag og kan påklages. 

Hvordan klager jeg?

Hvis kravet ditt om innsyn blir avslått, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Kommunen skal også opplyse om klageadgangen og klagefristen.

Slik klager du:

Fylkesmannen er overordnet klageinnstans, men klagen skal sendes til kommunen. Du har også klagerett hvis du ikke har fått et svar innen fem arbeidsdager etter at kommunen har mottatt kravet, siden dette regnes som et avslag.

Klagen skal avgjøres så snart som mulig. I klagebehandlingen kan Fylkesmannen bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn.

Frister ved avslag

For den som krever innsyn: 3 uker frist til å be om begrunnelse for avslag

For den som krever innsyn: 3 ukers frist på å sende klage på avslag

For kommunen: 5 dagers svarfrist på innsynskrav

For kommunen: 10 dagers svarfrist på krav om begrunnelse på avslag

Artikkelliste