Elektronisk postjournal

Alle inn- og utgående offentlige dokumenter i saker som er opprettet fra og med 28.10.2021 finner du her:

Inn og utgående post til Hustadvika kommune

Merk at inn- og utgående dokumenter etter 28.10.2021 som er registrert inn på saksmapper opprettet før 28.10.2021 ikke vises på postlisten. Disse kan bestilles fra arkivtjenesten på postmottak@hustadvika.kommune.no

Dokumenter før 28.10.2021 kan også bestilles fra arkivtjenesten på postmottak@hustadvika.kommune.no

Ønsker du å se inn og utgående post til gamle Fræna kommune (post før 01.01.2020) finner du dokumentene her:

Inn og utgående post til Fræna kommune

Eide kommune hadde ikke elektronisk postjournal før kommunesammenslåingen.

Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen

Sentralbord servicetorget:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00

Åpningstider rådhuset:
09.00-14.00