Valgresultatene i Hustadvika og ellers i landet finner du på valgresultat.no sine nettsider.

Det er rekordmange som har forhåndsstemt her i Hustadvika – over 30%. Nesten 3000 har bestemt seg, og tatt turen innom forhåndsstemmelokalene og gjort sitt valg. 

I dag gjennomførte vi skuleval på Fræna Ungdomsskule. Elevane har sidan skulestart arbeidd tverrfagleg med stortingsvalet i norsk og samfunnsfag på alle trinn. Dei har sett seg inn i kva dei ulike partia står for og øvd seg på å halde appell om saker dei er opptatt. Demokrati og medborgarskap er eit sentralt tverrfagleg tema i Fagfornyinga, og det står i overordna del av læreplanen at skulen skal gje elevane moglegheit til å medverke og lære kva demokrati betyr i praksis. 

SSB har publisert befolkningstall i kommunene for andre kvartal, og for Hustadvika sin del er det en mer positiv utvikling nå enn tidligere i år.

Ved utgangen av andre kvartal er innbyggertallet i kommunen 13 294.

Fra 23. august blir det bedre bussforbindelse mellom Eide og Elnesvågen og flere avganger mellom Eide og Molde, inkludert et kveldstilbud.

Forhåndsstemmeperioden startet tirsdag 10. august, og onsdag 11. august var første dag med forhåndsstemming på Familiens hus på Eide. 

Denne uken sender Valgdirektoratet ut 3,5 millioner digitale valgkort. - Dette markerer starten på valget, sier valgdirektoratets direktør Bjørn Berg.