Hustadvika kommune tilbyr nå gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere.

Kurs for pårørende til personer med demenssykdom i Hustadvika kommune.

Vi påkaller givergleden i Hustadvika enda en gang.

Kommuneoverlegen opplever at befolkningen har tatt en velfortjent pause fra koronabekymring denne sommeren og vil komme med en oppfordring spesielt til alle over 65 år.

  TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. I år går TV-aksjonen av stabelen 23. oktober.

Oppvekstplan 2022-2034 er en av sakene kommunestyret behandlet 22. september. Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som ble behandlet. 

Anne Holen Helseth skriv framleis på bind 6 av Bygdebok for Fræna, gard og slekt. Siste delen som står att er dei nyare husa fra gardsnummer 49 (Elnes) til gardsnummer 62 (Lindset).

Oppvekstplan 2022-2034 er en av sakene formannskapet behandlet 6. september. Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som var oppe til behandling.