«Hva er viktig for deg?»-spørsmålet må være med oss hele tiden, derfor er markeringen av "Hva er viktig for deg?"-dagen en nyttig påminnelse. Å stille dette spørsmålet må være naturlig å gjøre hver eneste dag i møte med pasienter og brukere. Det handler om å se hele mennesket - ikke sykdommen, det som feiler deg og begrensningene. 

Inntektsgrensene har nå økt slik at flere kan få bostøtte.

Dette er et midlertidig tiltak i perioden april til oktober som skal hjelpe de som er økonomisk rammet av korona-pandemien. 

Fra tirsdag 2. juni vil Servicetorget på rådhuset gjenåpne.

Åpningstiden er 09.00 til kl 14.30 mandag - fredag.

Det er nesten en mannsalder siden sist det skjedde. 27. mai 2020 ble Hustadvika Røde Kors stiftet. Siste gang det ble stiftet et lokallag var i 1994.

Valgnemnda vedtok i møte den 28.04.2020 og i møte 26.05.2020 forslag til meddommere for lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten, og i tillegg skjønnsmedlemmer og forliksrådsmedlemmer. Første "pulje" ble vedtatt i kommunestyre 14.05.2020, resterende skal opp til endelig behandling i kommunestyret 11. juni 2020. 

HIPP HIPP HURRA - GRATULERER MED DAGEN!

 

 

Etter inspirasjon fra strikkeglade damer i LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) finnes det nå hjertetre utenfor institusjoner og omsorgssenter i kommunen vår. Ansatte og pårørende strikker flotte hjerter som henges opp i solidaritet - vi står sammen på avstand. 

Utsatt frist for betaling av forskuddsskatt

Forskuddsskatt personlig forfall 15. mars har utsatt innbetaling til 1. mai. Dersom du har innbetalt forskuddsskatten, og du ønsker å få den tilbakebetalt, må du ta kontakt med skatteoppkrever for tilbakebetaling.

Forskuddsskatt personlig 2.termin forfall 15.mai får utsatt frist for innbetaling til 15.juli 2020.
Forskuddsskatt for selskap 2.termin forfall 15. april får utsatt frist for innbetaling til 1.september 2020.

Utsatt frist for betaling av arbeidsgiveravgift 2.termin

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

Se mer informasjon om regjeringens tiltakspakker:

https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/#forskuddsskatt    

Trenger du noen å snakke med? 

Vi er tilgjengelige for deg om du har noe på hjertet og vi ønsker å hjelpe deg så godt vi kan.
Du kan ringe mandag til fredag mellom kl 09.00 og kl 13.00 så lenge skolene er stengt. 
Tilbudet er til alle elever i grunnskolen i Hustadvika fra 5. til 10. trinn. Du kan ringe oss eller sende en SMS. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.03.2020 å legge forskrift om om salgs-, skjenke- og serveringsbevilling i Hustadvika kommune ut på offentlig høring.