Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter tilskuddsordningen som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.

Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 16. februar 2023, klokken 13.00.

Kommunene i Romsdal jobber videre med innføring av Helseplattformen, med planlagt oppstartsdato 4. november 2023. Dette gjelder alle kommunene i Romsdal; Rauma, Vestnes, Aukra, Hustadvika og Molde.

Vi har tilbud på enkeltbøker eller hele serier.

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter.

Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk.

Det er viktig at behandlingen med tabletter starter tidlig. Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk og får luftveissymptomer, bør du teste deg for korona.

Vi kjører nytt kurs i januar - lær 5 grep for økt hverdagsglede!

RIR Næring starter innsamling av landbruksplast.

Det er meldt om påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge. Mattilsynet har innført smitteverntiltak.

Våren 2023 arrangerer vi flere ulike kurs for våre innbyggere.

GassROR IKS setter av 3 millioner kroner til aktivitet og utviklingstiltak for lag, foreninger og organisasjoner.  Egeninnsats som dugnad og andre bidragsytere vil bli vektlagt ved behandling av søknaden.

Første av tre søknadsrunder har frist innen 1. februar kl. 12.00.

 

Aktiv på Dagtid er et aktivitetstilbud til deg som ønsker å komme i gang med trening og holde deg i form. Vi har lett og motiverende trening, og fine turer i vår region med fokus på det sosiale. Aktiv på Dagtid starter i uke 2.