For å redusere smitterisikoen for koronavirus avlyses barnehagedagen 2020 i Hustadvika kommune.

Interessante nøkkeltall om befolkning, oppvekst og levekår, fysisk aktivitet og mye mer finner du i vår Folkehelseprofil 2020 (PDF, 2 MB) utarbeidet av Folkehelseinstituttet. 

I uke 11 har alle tre hovedutvalgene og formannskapet møte:

Det er ikke straffbart å kjøre på et dyr, men det er straffbart å ikke melde fra.

Ring politiet på 02800 hvis du er innblandet i dyrepåkjørsel

Pr. 1. januar er vi 13 279 innbyggere i Hustadvika.

Siste tall fra SSB viser befolkningsvekst på 46 personer for Hustadvika kommune (Eide + Fræna) fra 13 233 personer den 1. januar 2019 til 13 279 personer den 1. januar 2020.

Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerer ferieturer for barnefamilier som har dårlig økonomi, og som over tid har levd i en vanskelig livssituasjon.

 

 

I kommunestyremøte 13.02.2020 ble det orientert om fremdriften for nye Haukås skole og det ble gitt en presentasjon av vinnerutkastet . Skolen skal stå ferdig til skolestart høsten 2022 og arbeidet skal begynne allerede i år.

 

  

 

 

8. januar 2020 kom de to første hustadvikarane til verden. Ordfører Tove Henøen og informasjonsrådgiver Merete Rødal var så heldige å få komme på besøk og hilse på Lucas.
 

 

 

 

Svakt resultat i Fræna kommune i 2019, men bedre enn forventet. 

Svakt resultat i Eide kommune i 2019, men noe bedre enn forventet.