Hustadvika kommune har fått tildelt nye midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette er 6. tildelingsrunde.

Det er sendt ut farevarsel om regn, skred og flomfare fra onsdag 12. januar og i dagene fremover. Vi ber alle ta nødvendige forholdsregler og følge med på værvarslingen.

 

  

  

Aktiv på Dagtid er et aktivitetstilbud til deg som ønsker å komme i gang med trening og holde deg i form. Vi har lett og motiverende trening, og fine turer i vår region med fokus på det sosiale. Aktiv på Dagtid starter i uke 2.

Rådyrjakta starter 10. august hvert år. 

Hjortejakta starter 1. september hvert år. 

Elgjakta starter 25. september hvert år.


 

Før jul hvert år vedtar kommunestyret budsjettet for det neste året og økonomiplana for de neste fire årene. Økonomiplana viser de langsiktige strategiene som kommunen skal arbeide etter. 

   

Det meste er klart til oppstart av ny Stikk UT! -sesong. 15. desember starter Stikk UT! Vinter opp igjen med nærmere 300 turmål: 132 skiturer og 166 vinterfotturer. 

Hustadvika kommune får tillatelse etter forurensingslova til utfylling i Vestadvika. Det skal fyllest ut med om
lag 180 000 m3 masser over et areal på 54 200 m2 i sjø. Hensikten er å bygge ut for industri og lager.
Tiltaket er planlagt utført i perioden 2021-2024.
 

Her finner du oversikt over saker som skal behandles og lenke til direktesending fra møtet. Møtet er lukket for publikum grunnet smitteverntiltak, men vil direktesendes på kommunens Youtube-kanal.