Korsmyra boligfelt ligger i Bud, like ved Bud samfunnshus.

  

NIBIO har planlagt jordsmonnkartlegging i Hustadvika kommune i perioden 19. april – 20. mai (uke 16 - 20) og 12. september – 14. oktober (uke 37 - 41) 2022. Jordsmonnkartleggingen skal utføres på fulldyrka og overflatedyrka mark. Personell fra NIBIO vil i de nevnte tidsrommene gå over jordbruksarealene i kommunen for å kartlegge utbredelsen av ulike jordtyper. Jordkartleggerne bærer gule refleksvester for å være godt synlige i jordbrukslandskapet.

 

Nordneset fyrlykt, Farstad

  

1. mai starter sommerens Stikk UT! sesong og turene er nå klare. 503 Stikk UT! turmål venter på deg. Hareid og Sande er nye kommuner som er med, og i tillegg er det 153 nye turer fra sist sesong. 

Sesongen varer fra 1. mai til 31. oktober, noen turer åpner litt senere pga snø eller andre årsaker. 

Turkartet kommer i postkassen din før 1. mai.

Her finner du oversikt over saker som skal behandles og lenke til direktesending fra møtet.

Kommunen får mange henvendelser fra innbyggere som ønsker å bidra i forbindelse med krisen i Ukraina.

Det er ikke klart hvor mange eller hvem som eventuelt kommer til Hustadvika, men vi forbereder oss på å bosette ukrainske flyktninger på kort varsel når det eventuelt kommer forespørsel fra IMDi.

Salmon Evolution etablerer et landbasert oppdrettsanlegg for laks på Indre Harøy i Hustadvika kommune. Troll Housing er allerede etablert i Hustadvika kommune, nær Fræna transformatorstasjon. Bedriften jobber med databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester.

 På grunn av situasjonen i Ukraina mottar vi en del henvendelser fra innbyggerne våre om tilgang på jodtabletter. 

Her finner du oversikt over saker som skal behandles og lenke til direktesending fra møtet. 

Tirsdag 09.02.2022 var Hovedutvalg for teknisk, miljø og næring på omvisning på nye Haukås skole.