I uke 48 har formannskapet og de tre hovedutvalgene møte. 
 

Hustadvika kommune tar i bruk SMS-varsling for avlesing av vannmålere. SMS sendes ut i begynnelsen av desember. 

Det er registrert et nytt smittetilfelle i Hustadvika kommune i dag 14.11.20. Den smitta er nærperson med tidligere kjent smitte.

 Kommunen, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd. Denne ordningen skal bidra til alt alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst èn organisert fritidsaktivitet eller til å delta på viktige sosiale arenaer som ferie- og kulturaktiviteter.

Søknadsfristen er 4. desember 2020.

Hustadvika kommune gav 12.11.2020 i samråd med flere andre kommuner en sterk anbefaling til studenter som reiser hjem til jul om å gå i frivillig karantene.

Fra 16.11.2020 velger vi å legge oss på de nasjonale anbefalingene som har kommet:

 

Det er registrert et nytt smittetilfelle i Hustadvika kommune i dag 11.11.20. Den smitta er i isolasjon, og seks nærpersoner er satt i karantene.

Det er registrert et nytt smittetilfelle i Hustadvika kommune i dag 06.11.20. Den smitta er nærperson med tidligere kjent smitte.

 

Det er registrert et nytt smittetilfelle i Hustadvika kommune i dag 05.11.20. Den smitta er i isolasjon, og nærperson er satt i karantene.

 

 Ved NAV Hustadvika har vi fått familieveileder. Dette er et lavterskeltilbud til familier som er i en vanskelig sosial og/eller økonomisk situasjon.