Hustadvika kommune gikk tidligere ut med oppfordring om at alle som har vært i utlandet skal teste seg ved hjemkomst. Dette rådet går vi bort fra da vi ønsker å følge nasjonale retningslinjer. 

Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Europa med tilstrekkelig lav smittespredning skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Hvilke land/områder som er unntatt karanteneplikten, vil kunne endre seg raskt, og oversikten blir oppdatert jevnlig på Folkehelseinstiuttet sine nettsider.

 

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. 

Søknadsfristen er 15. september.  

Vi er så heldige å bo i en kommune med mange flotte turmuligheter. Høyt eller lavt, langt eller kort – her er det turer for alle. Vi ønsker at alle innbyggere og besøkende bruker turområdene våre flittig, og oppfordrer alle til å vise hensyn:

Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Reiserådet gjelder til 20. august. Det ble gjort unntak for nordiske land som dokumenterer lavt smittepress fra og med 15. juni. Unntaket utvides fra og med 15. juli til også å gjelde land i EØS og Schengen. Dette innebærer at tilreisende fra land med lavt smittepress også kan besøke Norge uten karanteneplikt. Økt innreise kan medføre økt smittepress i Norge, særlig i turistkommuner.

Hustadvika Friskliv deltar i et spennende forskningsprosjekt hvor målet er å utvikle et individuelt tilpasset tilbud til deg med diabetes type 2. Vil du delta, ta kontakt med Frisklivsssentralen.

 

Målet med Statens vegvesens turistvegsatsing er å gjøre Norge til et enda mer attraktivt reisemål som bidrag til å styrke næringslivet og bosettingen i distriktene.En ny undersøkelse har målt næringsøkonomiske effekter langs strekningen og slår fast at Atlanterhavsvegen bidrar til økt lokal verdiskapning. 

Nye Sylte skule skal stå ferdig til skolestart høsten 2021. I dag startet byggearbeidene da Samuelsen Maskin AS tok første grafs med gravemaskina. 

Ordfører og glade barn og foreldre kom for å overvære begivenheten.

  

  

  

 


 

I forbindelse med renovering av overflatene ved Hustad barne- og ungdomsskole ble «bildeveggen» ved skolen rehabilitert. Veggen måtte kles med isolasjon og plater utvendig siden eksisterende puss var i ferd med å løsne.

 

Hustadvika kommune har vært så heldig å få tildelt hele 4 012 000 kr i midler gjennom spillemiddelordningen. Dette er midler fra overskuddet i Norsk tipping som fordeles ut til kommunene av fylkeskommunen. 

Selv om det er nok vann i vannkildene må vi tenke på vannforbruket – dette skyldes kapasitet på ledningsnett og anlegg