Eide nye barneskole - kontrakt signert i dag!

I dag ble kontrakten mellom totalentreprenør Christie & Opsahl AS og Hustadvika kommune signert. Skolen skal stå ferdig ved utgangen av mars 2026, og utearealet skal være klart til skolestart i august 2026, så fremt byggesøknaden blir godkjent. 

Oppdraget omfatter:

  • Ny barneskole
  • Energisentral basert på bergvarme som dekker behovene for oppvarming av Eide barneskole. Eide ungdomsskole, Eidehallen, kulturskolen og svømmehallen. 
  • Området utenomhus ved den nye skolen med nødvendige anlegg
  • Riving av to bolighus og eksisterende barneskole. 
Anders Andenæs og Per Sverre Ersvik signerer kontrakt Eide barneskole - Klikk for stort bilde

Andreas Andenæs, daglig leder i Christie & Opsahl AS og kommunedirektør Per Sverre Ersvik signerte avtalen i Storsalen på Familiens Hus.

Rektor feiret med kake for bygging av ny skole på Eide - Klikk for stort bilde

En glad rektor ved Eide barneskole, Kjetil Øvermo, feiret bygging med kake.

Illustrasjon av nye Eide barneskole - Klikk for stort bildeIllustrasjon av hvordan skolen skal se ut.