Eierskapsmelding for Hustadvika kommune

Hver valgperiode vedtar kommunestyret eierskapsmeldingen.

Meldingen skal blant annet gi oversikt over interkommunale samarbeid og selskap kommunen har eierinteresser i.

Eierskapsmeldingen ble vedtatt i kommunestyret 20.06.2024, og du finner den her:

Eierskapsmelding Hustadvika kommune