NJFF Møre og Romsdal har et tilbud om gratis aktivitetsdager ute i naturen til alle skoler, barnehager og SFO i hele fylket.

 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) var lederdepartement under hendelsen, og har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å evaluere håndteringen av hendelsen. Evalueringen omfatter hele redningsaksjonen, inkludert maritim innsats og helikopterredning, evakuering av personer fra skipet og mottak og håndtering av dem på land.

Tilbud på enkeltbøker eller hele serier.

Om coronavirus (koronavirus)

Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men vi regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge.

 

Formannskapet i Hustadvika kommune vedtok 30. januar 2020 (PS 3/2020) å legge forslag til kommunal planstrategi med prioriteringer ut på høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 10-1. Høringsperioden er 30 dager. Formålet med planstrategien er å sette fokus på hvilke strategiske planer kommunen må utarbeide for å legge til rette for en positiv utvikling av kommunen som organisasjon og samfunn.

 

Siste frist for å ta influensavaksine!

Ta kontakt på 71 26 83 00 eller 71 29 91 50 for å bestille time

Rådyrjakta starter 10. august hvert år. 

Hjortejakta starter 1. september hvert år. 

Elgjakta starter 25. september hvert år.
 

Servicetorget har telefontid fra kl. kl. 09:00 - 15:00.
Mellom kl. 11:30 - 12:00 er telefonen stengt.

Plan og byggesak tar imot besøk og telefoner fra kl. 12.00 - 16:00

 

Lørdag 04.01.2020 arrangerte Hustadvika kommune folkefest for alle innbyggerne i gamle Eide og Fræna. 

Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring.