Familiens Hus - bli med inn og se etter renoveringen!

Innsiden er nå ferdig renovert og steinfigurene er tilbake på plass over hovedinngangen.
I løpet av juli vil arbeidet utendørs sluttføres, og da er hele det gamle rådhuset på Eide renovert. Bli med inn og se hvor flott det har blitt.
 

Når du går inn hovedinngangen i første etasje finner du resepsjon, helsestasjon, jordmor og familieterapeut.

Hovedinngang Familiens hus - Klikk for stort bildeNår du kommer inn hovedinngangen
bilde inne på helsestasjonen - Klikk for stort bildeJordmor med flere holder til i denne avdelingen
sofa ventesone - Klikk for stort bildeVentesone

I andre etasje holder disse avdelingene til:

  • Barnevern
  • PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste)
  • Tiltak funksjonshemmede
  • Mestring
lokalene til barnevern - Klikk for stort bildeBarnevernstjenesten
kontor barnevern - Klikk for stort bildeFra ett av kontorene
gangen hos mestring - Klikk for stort bildeAvdeling for Mestring
ventesone hos PPT - Klikk for stort bildeVentesone PPT
Ett av to møterom PPT
ett av to møterom hos PPT - Klikk for stort bildeMøterom PPT

Den gamle kommunestyresalen fremstår i helt ny drakt, der de flotte lysekronene er beholdt:

bilde fra møterommet Storsalen - Klikk for stort bildeFra Storsalen
bilde fra storsalen  - Klikk for stort bildeFra Storsalen
Gjenbruk av de flotte lysekronene

Hele huset fremstår i varme og harmoniske farger, der en også har tatt igjen fargene i steingulvet og trappa. 

Steinfigurene er på plass igjen etter renoveringen av fasaden.