På sakslista - Kommunestyremøte 27. juni 2024

Omstillingsprosjektet 2024 ble utsatt i kommunestyremøtet 20.juni, og er satt opp som eneste sak i kommunestyremøtet 27.juni. kl 16.00

Møtet finner sted på kommunestyresalen, og sakspapirene finner du her:

Møteinnkalling til kommunestyremøte 27.06.2024

Sak til behandling:

PS 66/2024 Omstillingsprosjektet - 2024
I denne saken er det foreslått tiltak for politisk beslutning. Tiltakene er omfattende og får konsekvenser for tjenesteproduksjon og utvikling av Hustadvika kommune.

I tillegg er det foreslått et innsparingsmål på ulike tiltak som kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre.

Direktesending fra møtet