Hustadvika kommune tilbyr kikhostevaksine til gravide

Fra 2. mai 2024 får alle gravide tilbud om kikhostevaksine i uke 24 i svangerskapet.
Vaksinen er for å beskytte det nyfødte barnet frem til barnet får sin første vaksinedose ved 3 måneders alder.
 

I Hustadvika får gravide tilbud om kikhostevaksine der kontrollen i svangerskapsuke 24 ellers gjennomføres, enten det er hos fastlege eller jordmor.

For gravide som har kommet lengre i svangerskapet gis det også tilbud om vaksine.

Det er satt av tid til slik vaksinasjon 15.mai, og det anbefales at flest mulig benytter muligheten til å vaksinere seg da. Ta kontakt med jordmor på telefon 71268300 for å gjøre avtale.

For mer informasjon om kikhostevaksine til gravide viser vi til: