Tilskudd til inkludering av barn og unge

Skateboard - Klikk for stort bildeSkateboard 

Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige organisasjoner kan søke tilskudd fra Bufdir for å inkludere barn og unge.

Søknadsfrist 17.desember

Mål og målgruppe:

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge (0-24 år) skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.

Les veilederen nøye, i kapittel 4 står alle aktiviteter det kan søkes tilskudd til.

Lenker:

Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysning for 2022 (bufdir.no)

Veileder til forskrift for 2022 (bufdir.no)

Her søker dere om tilskudd (bufdir.no)

 

 

 

 

 

Mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene finner du her.

Mer informasjon om regelverket finnes her. 

Her finner dere søknadsskjema: Søknadsskjema Bufdir