Bli med inn og se på den nye kulturskolen i Elnesvågen

25-30 håndverkere fra ulike bedrifter har sin arbeidsplass på kulturskolen hver dag, så her skjer det mye!
Vi var så heldige å få være med på en liten rundtur sammen med kulturskolerektor Randi Anita Dale, prosjektleder i Hustadvika kommune Vidar Kleppe og byggherreombud fra Advansia Kristian Myklebust.
 

Bruksareal på den nye kulturskolen er på 974m2 og skolen har en kostnadsramme på 73,5mill. 

Av rene kulturareal finner vi en aktivitetssal med speilvegg (for danseundervisning), flere øvingsrom, ett flerbruksrom og eget rom med tilknyttet lager for visuell kunst. I fellesarealene er det flere små sosiale områder med sofaer og stoler der elevene kan møtes. For personalet bygges det personalrom med kjøkken og to kontor.

Vi har jobbet mye med å få til et godt romprogram og effektive planløsninger, sier rektor ved kulturskolen Randi Anita Dale. Ulike instrumenter gir krav til akustikk og lydtetthet mellom øvingsrommene. Rommene er bygd i ulike størrelser, for å ha god fleksibilitet for/til? allsidig bruk. 

Det bygges «rom i rom» med tre lag med gips og massivtre, dobbel himling i taket og gulvene er støpt rom for rom. Dette for å unngå lydsmitte, sier prosjektleder Vidar Kleppe. Noen av rommene har også doble dører. Det er i hovedsak mellom rommene det er lydtett, ut i fellesarealene ønsker vi at det skal være litt lyd for å høre at huset lever.

På første plan blir det også god lagringsplass, og de som bruker huset fast får også mulighet til å lagre sitt utstyr. Når vi er innom monterer elektriker Tuva belysning inne på det største lageret. 

I aktivitetssalen blir det speil på to vegger, men også mulighet for dra for mørke gardiner på alle vegger. Rommet er i utgangspunktet tomt, men her kan det settes inn både liten og stor scene. Salen har plass til 150 stoler og det er 3 ulike lydanlegg som kan benyttes – ett enkelt, ett litt mer avansert og ett lydbord som krever egen tekniker. Salen er tilrettelagt for akustisk musikk, som vil gi en god opplevelse når korps, kor og annen akustisk musikk opptrer. 

Byggeprosjektet er i rute, og skal etter planen overleveres kommunen 14. mai 2024. Ansatte ved kulturskolen bruker sommeren på å flytte inn og bo seg til, før de tar imot sine elever der fra høsten 2024. 

Lag og foreninger er velkomne til å bruke huset. Vi har prøvd å planlegge så godt som mulig for at huset kan brukes av mange. Vi vil også se på nye tilbud i regi av kulturskolen nå som vi får vårt eget hus, sier Randi Anita Dale. Ta gjerne kontakt med meg om ditt lag eller organisasjon ønsker å benytte lokalene.

Christie er totalentreprenør, og Advansia har prosjektledelsen på byggeplassen. Arkitektene bbw har tegnet bygget. 

Rådgivere og underentreprenører er:

 • Rambøll AS
 • Norconsult AS
 • Dimmensjon AS
 • ERA Geo AS
 • MIFO AS
 • Flataker VVS
 • Hamstad AS
 • Lett-tak AS
 • Myrbostad Bygg og Anlegg AS
 • Lyd og sceneproduksjon AS
 • Woodcon AS
 • Bill Mossberg AS
 • Moelven Modus
 • XL Bygg
 • Stikk og Mål AS