Budsjett og økonomiplan 2024-2027

Før jul hvert år vedtar kommunestyret budsjettet for det neste året og økonomiplanen for de neste fire årene. Økonomiplanen viser de langsiktige strategiene som kommunen skal arbeide etter. 

Her finner du vedtatt budsjett og økonomiplan for perioden 2024/2027:

Budsjett og økonomiplan 2024-2027

Penger - Klikk for stort bilde