Ekstremværet "Ingunn" i Hustadvika

Statusoppdatering fra kriseledelsen 01.02.2024 kl 09:45: 

Det har ikke oppstått noen store hendelser i Hustadvika i natt. Tjenesteområdene våre melder om at driften har gått som normalt.

Det er en del gatelys som er ute som følge av været, dette vil bli ordnet i nærmeste framtid. 

Skoler og barnehager er stengt i dag, men fra og med fredag 2. februar vil skole, SFO og barnehage gå som normalt igjen. Det vil komme egen informasjon til de det gjelder direkte fra skolene og barnehagene.

Alle andre tjenester som har vært påvirket vil gå over til vanlig drift igjen så raskt det lar seg gjøre, og den enkelte tjeneste vil informere nærmere om dette. 

Hallene og gymsalene er åpne igjen fra og med torsdag, slik at fritidsaktiviteter kan gå som normalt. Kulturskolen starter opp igjen med vanlig undervisning på fredag.

 

Kriseledelsen ønsker å takke alle som har vært involvert i beredskapsarbeidet for innsatsen. God planlegging og godt forarbeid har gjort at vi har stilt best mulig forberedt på ekstremværet Ingunn. 

De værprognoser som har blitt presentert kan bidra til å skape uro og usikkerhet, og Vi ønsker også å takke våre innbyggere for å ha fulgt nasjonale råd og etterlevd tiltakene som ble innført. 

Vi var heldige og slapp unna den verste stormen og er glad for å komme tilbake til normalen igjen – selv om vi fremdeles har ruskete vær i vente de neste dagene.

Statusoppdatering fra kriseledelsen 31.10.2024 kl 22.30:

Så langt har det ikke inntruffet noen store hendelser i Hustadvika pga været. Vi er kjent med noen mindre hendelser der ett tre falt over fiber og ei gatelyslinje på Kjøl, og at gatelysene i Gautvika er ute. Mannskap har vært ute og sikret/ordnet opp.

Tjenesteområdene melder om at drift går som normalt. Innenfor helse er det styrket bemanning flere steder nå i natt. Driftsoperatørene på veg er ute og sjekker at vegene er fremkommelige gjennom natten. 

Hustadvika brann og redning er i beredskap. 

Kriseledelsen møtes til nytt møte i morgen tidlig dersom ingen større hendelser inntreffer gjennom natten. 

Informasjon fra kommunen onsdag formiddag:

 • Barne- og ungdomskolene (inkludert SFO) og barnehagene i Hustadvika kommune holder åpent som vanlig i dag. Vi oppfordrer foresatte som har mulighet til å hente tidligere enn vanlig på SFO og i barnehage.
 • Barne- og ungdomskolene (inkludert SFO) og barnehagene i Hustadvika kommune holder stengt torsdag.
 • Kommunen stenger alle idrettshaller og gymsaler onsdag ettermiddag og kveld, og oppfordrer alle lag og organisasjoner om å avlyse alle typer fritidsaktiviteter i samme tidsrom
 • Kulturskolen avlyser sine aktiviteter onsdag ettermiddag/kveld og holder stengt torsdag
 • Middagslevering fra vårt hovedkjøkken til hjemmeboende går som normalt onsdag og torsdag dersom veier er fremkommelige og værforholdene tillater det.
 • Hjemmetjenesten driftes i utgangspunktet som normalt. Det blir vurdert fortløpende om været setter begrensinger for deres tilkomst. Vi ber om forståelse dersom været vil medføre både forsinkelser og i verste fall utsettelser, fordi oppdrag som går på liv og helse må prioriteres. Vi ber familie og naboer være observante overfor de rundt seg som er eldre og syke
 • Slettetunet og Mikalmarka avlastning for barn og unge holder stengt fra onsdag kl 16.00 til torsdag kl 16.00
 • Gruppetilbud og kurs i regi av fysio- og ergoterapitjenesten, hverdagsmestring og frisklivssentralen som foregår etter kl 13 onsdag og hele torsdag avlyses.
 • Kommunalteknikk og Hustadvika brann og redning forbereder seg på hendelser som kan inntreffe og er i beredskap.
 • Kommunestyremøtet 31.01.2024 avlyses.
 • Vi oppdaterer nettsiden fortløpende dersom det besluttes tiltak i forbindelse med uværet. 
 • Vi ber alle om å følge med på utviklingen av ekstremværet gjennom kommunens hjemmeside, media og andre aktuelle offentlige aktører.  
 • Kommunen ber også om at de som er pårørende til eldre og syke holder et ekstra øye med sine nærmeste.
 • Dersom veier/bruer blir stengt pga uværet kan våre innbyggere oppleve redusert leveranse av tjenester, dersom ansatte ikke kommer seg frem, eller til og fra jobb.
 • Kriseledelsen møtes igjen kl 12.00 onsdag og følger med på utviklingen gjennom dagen. 

 

De som blir berørt av de innførte tiltakene vil få egen informasjon fra våre enheter.

Det er mulig å ringe nødnumrene så lenge noen av teleoperatørene har dekning. Det er også mulig å ringe uten SIM-kort.

Viktige forholdsregler/instruksjoner: 

 • Hold dere inne.
 • Sikre løse gjenstander utendørs.
 • Følg råd fra beredskapsmyndigheter.
 • Om du MÅ kjøre, følg råd fra Statens Vegvesen og sjekk veimeldinger (175.no).
 • Følg råd og sjekk status fra transportaktører.
 • Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd.
 • Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
 • Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen.
 • På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

Konsekvenser:

 • Det er farlig å være utendørs, og det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett.
 • Stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. 
 • Broer kan stenges.
 • Takstein og takplater blåser av hus og bygninger.
 • Mange reiser vil kunne få betydelig lenger reisetid.
 • Strømforsyningen lokalt vil bli betydelig påvirket.
 • Strømforsyningen vil bli betydelig påvirket.
 • Mange veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.
 • Snøfokk i fjellet gir redusert sikt. Kolonnekjøring og/eller stengte veier forventes.
 • Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen.