AVLYST! På sakslista - Kommunestyremøte 31. januar 2024

NB! MØTET ER AVLYST GRUNNET EKSTREMVÆRET "INGUNN". 

Kommunestyremøtene

Kommunestyremøtet tar normalt sted i kommunestyresalen, Hustadvika rådhus. Møtepapirene sier hvor og når møtet skal være. Møtene er åpne for publikum. Inngang på baksiden av rådhuset. Kommunestyremøtene pleier å være direktesendt og videoene blir gjort tilgjengelig også etter møtet. 
 

Møtepapir

I møtepapirene finner du informasjon om sakene som skal behandles, hvilke orienteringer som skal være, når og hvor møtet gjennomføres. Lengre ned finner du et kort sammendrag av de forskjellige sakene. 

  • Møteinnkalling legges ut senest 10 dager før møtedato. 
  • Møteprotokoll blir publisert etter at den har blitt godkjent. 


Møtepapir finner du ved å klikke på denne lenken 

 

Direktesending fra møtet

Slik kan du påvirke

Det fins mange ulike måter du kan påvirke lokalpolitikken på mellom kommunestyrevalgene.

Her får du flere tips til hvordan du kan påvirke.

 

På sakslista

Kommunestyremøtene har en vanligvis spørrehalvtime, temadel og vedtaksdel.
På dette møtet vil det også være en folkevalgtopplæringsdel og dialogdel. 


Folkevalgtopplæring

  • Opplæring i Kaukus (Digital løsning for politiske møter)
  • Gjennomgang av etiske retningslinjerSpørrehalvtime

Kommunestyremøtene i Hustadvika kommune har i starten av møtet en spørsmålsdel hvor både politikere og innbyggere kan stille spørsmål til kommunestyret. Det er frist å sende inn spørsmålene minst 5 virkedager før møtet. Frist for dette møtet: sendt inn innen torsdag 7. desember. 

 

Temadel

  • Ordfører orienterer

 

Vedtaksdel -  referatsaker og politiske saker
Kort info om sakene finner du lengre ned. 


Dialogdel
Dialog rundt sykefravær og rekruttering

 

 

Politiske saker 

Her finner du et kort sammendrag som beskriver litt om hva de politiske sakene handler om. 

Referatsaker: 

  • Forventningsbrevet 2024
  • Kontrollutvalget i Hustadvika kommune - protokoll fra møte 08.12.23


Politiske saker: 

Orientering om status - opprydding Miljøservice Eide 
Statsforvalteren har denne uken oppdatert Hustadvika kommune når det gjelder oppryddingsarbeidet ifm forurensningssaken knyttet til Miljøservice AS på Eide. Ifm denne oppdateringen ønsker Statsforvalteren at vi endrer eiendomsgrensene mellom to kommunalt eide eiendommer, slik at området med avfall blir liggende innenfor samme eiendom. Dette arbeidet fra kommunens side er startet.

 

Høring fra Kunnskapsdepartementet - forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter
Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter på offentlig høring. Temaet for høringen er regler om styring og finansiering av barnehagesektoren.
Høringen følger opp strategien «Barnehager for en ny tid – nasjonal barnehagesatsing mot 2030» hvor det ble varslet at regjeringen ville gjennomgå
regelverket for finansiering og styring av barnehagesektoren innen utgangen av 2023.

 

Nyvalg til politiske verv i Hustadvika kommune for perioden 2023 - 2027 i forbindelse med fritak/uttreden
Saken handler om nyvalg til folkevalgt verv i forbindelse med uttreden.

 

Nyvalg - Sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker
Saken handler om nyvalg til sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker for perioden 2023-2027.

 

Valg av administrasjons- og likestillingsutvalget for perioden 2023-2027
Saken handler om valg til administrasjons- og likestillingsutvalget for perioden 2023-2027.