Pårørendeskole i april: for deg som er i familie eller nær venn med noen med demenssykdom

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo i eget hjem eller på institusjon.

Brosjyre:

Brosjyre Pårørendeskolen - April 2024 (PDF, 440 kB)

 

Arrangør

Pårørendeskolen i Molde arrangeres av Molde kommune i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Molde demensforening, Hustadvika kommune og Indre Fræna helselag.

Når er det kurs? 

Kurset vil skje over fire samlinger, på følgende datoer:

Onsdag 17. april 2024
Torsdag 18. april 2024
Onsdag 24. april 2024
Torsdag 25. april 2024
Alle samlinger varer fra kl. 18.00 - 21.00.

Sted: Råkhaugen omsorgssenter

Påmeldingsfrist: 5. april

 

Kursets innhold

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du som pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, for pårørende og øvrige familie. Du treffer andre i samme situasjon, og fagpersoner med kompetanse på området.

På pårørendeskolen går vi gjennom disse temaene:

  • demenssykdommene/sykdomslære 
  • kommunikasjon med personer med demens 
  • pårørendes opplevelse og egenomsorg 
  • lovverket; rettigheter for personer med demens og deres pårørende 
  • hjelpemidler og velferdsteknologi 
  • tilbud i kommunen i regi av det offentlige og frivillige organisasjoner 


På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Evalueringer av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og personen som er syk.

 

Hva koster det?

Kurset er gratis. Det vil bli enkel servering.

 

For nærmere opplysninger, program og påmelding kontakt: 

Mari Anne Bjørkmann, ergoterapeut i demensteamet