Trenger du noen å snakke med? 

Vi er tilgjengelige for deg om du har noe på hjertet og vi ønsker å hjelpe deg så godt vi kan.
Du kan ringe mandag til fredag mellom kl 09.00 og kl 13.00 så lenge skolene er stengt. 
Tilbudet er til alle elever i grunnskolen i Hustadvika fra 5. til 10. trinn. Du kan ringe oss eller sende en SMS. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.03.2020 å legge forskrift om om salgs-, skjenke- og serveringsbevilling i Hustadvika kommune ut på offentlig høring.

For å redusere smitterisikoen for koronavirus avlyses barnehagedagen 2020 i Hustadvika kommune.

Interessante nøkkeltall om befolkning, oppvekst og levekår, fysisk aktivitet og mye mer finner du i vår Folkehelseprofil 2020 (PDF, 2 MB) utarbeidet av Folkehelseinstituttet. 

Det er ikke straffbart å kjøre på et dyr, men det er straffbart å ikke melde fra.

Ring politiet på 02800 hvis du er innblandet i dyrepåkjørsel

Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerer ferieturer for barnefamilier som har dårlig økonomi, og som over tid har levd i en vanskelig livssituasjon.

 

 

8. januar 2020 kom de to første hustadvikarane til verden. Ordfører Tove Henøen og informasjonsrådgiver Merete Rødal var så heldige å få komme på besøk og hilse på Lucas.
 

 

Svakt resultat i Fræna kommune i 2019, men bedre enn forventet. 

Svakt resultat i Eide kommune i 2019, men noe bedre enn forventet.

De fleste av kommunens fagsystemer sender nå brev til din digitale postkasse og ikke på papir. Dersom du ikke har valgt digital postkasse kommer brevet i postkassen din i altinn, der skattemeldingen kommer. Blir ikke brevet åpnet innen noen dager går det automatisk til utskrift og kommer i postkassen din. Har du valgt digipost eller eBoks som din digitale postkasse har du sagt at du ønsker å motta brev fra det offentlige digitalt. Da går ikke brevet til utskrift.