På sakslista - Kommunestyremøte 23.09.2021

Her finner du oversikt over saker som skal behandles og lenke til direktesending fra møtet. 


Video fra møtet


Møtepapir

Møteinnkalling legges ut 10 dager før møtedato. 
Møteprotokoll blir publisert etter at den har blitt godkjent. 

Møtepapir finner du ved å klikke på denne lenken


 

Saksliste


Del1: SpørrehalvtimeDel 2: Temadel: 

 

Del 3: Vedtaksdel

 

Her er sakslisten for møtet:

  • Møteinnledning

  • Retningslinjer for innvilgelse av fri skoleskyss

  • Skolebytte i Hustadvika

  • Eierskapsmelding - Hustadvika kommune

  • Søknad om garanti - Fræna rideklubb - Ny stall og ridehall på Syltesetra