Hustad barne og ungdomsskole med fokus på trivsel, mestring og læring

Vinteren 2021 hadde ansatte i grunnskolen et webinar med Jan Spurkeland. Spurkeland snakket om viktigheten av å arbeide med relasjoner i skolehverdagen, og i hverdagen generelt. Ved skoleoppstarten i høst hadde mange av oss ansatte i grunnskolen muligheten til å delta på et webinar med Marco Elsafadi, som også snakket om viktigheten av relasjoner og det å «spille hverandre gode» for at en sammen kan oppleve mestring. Bedre trivsel i hverdagen er Marco sitt budskap til oss voksne. Det skaper arenaer for trivsel, mestring og læring.

Mange aktiviteter av ulike slag har vært gjennomført

Inspirert av blant annet disse to og overordnet del av læreplanen har vi dette året gjennomført ulike aktiviteter etter hvert som restriksjonene tillot det.

I våres kom potetene i jorda, en aktivitet vi har ventet lenge på å få være en del av igjen. Hustad Bondelag stiller åker og utstyr til disposisjon. En solskinnsdag i september tok vi opp potetene og hadde salgsdag på skolen. Her får elevene gode opplevelser og mye læring. Pausemat ble servert av tre fantastiske “bondekoner”. Vi bruker poteten til ulike aktiviteter også- har dere for eksempel prøvd å bake potet på bålpanne ute? Hvis ikke er det en anbefaling fra elevene i 2. trinn. Det smaker nemlig himmelsk! Potetrykk lager vi også- her kommer kunstneriske talenter frem.

I juni arrangerte vi mestringsuke på skolen, der elevene fikk mange ulike utfordringer, både individuelt og sammen. Ulike aktiviteter ble gjennomført. Det var utrolig spennende å se om broa vi bygde, kun med plank, kunne brukes til å gå på uten at den raste sammen. En stor innsats er lagt ned både av elever og ansatte. Elevene gjennomførte også en egen Kinballturnering i Brynhallen. Det var en ny og spennende aktivitet, og et møte med hvor mye støy det kan -og skal være i en idrettshall når en endelig kunne samles og heie på hverandre igjen.

HOPP aktiviteter med uteskole for ungdomstrinnet var vi også så heldige å få til før elevene tok sommerferie. At det regnet litt la ikke en demper på stemningen. Da kontaktlær serverte varme innbakte pølser var dagen perfekt.

Fortsatt fokus på relasjoner, verdiarbeid og mestring i høst

Etter 9 lange sommerferieuker begynte skolen igjen, også nå er temaet relasjon, verdiarbeid og mestring. Aktivitetene er mange og varierte. Noen hadde kanskje et ønske om å komme i gang med «skikkelig» skole med struktur og forutsigbarhet, mens for andre igjen er dette gode dager med avbrekk fra teori. Mestring er å erfare ulike situasjoner og opplevelser, for noen er det større muligheter for mestring når skolen legger til rette for ulike aktiviteter, for andre skaper det utrygghet. Skolen skal ivareta alle og se alle utfordringer, samt legge til rette for at alle kan få prøve ukjente oppgaver. Elevene i arbeidslivsfag skulle blant annet konstruere en katapult som skulle kunne «kaste» lenger enn en meter. Kan du gjette resultatet?

Årets fjelltur ble en strålende begivenhet der nye topper og mål ble nådd. Elevene har vært på stranda og utforsket fjøra De har lekt ulike leker sammen. Noen av aktivitetene har foregått på skolen sitt spennende uteområde, mens andre aktiviteter foregår i Brynhallen eller på klasserommene.

Verdensdagen for psykisk helse ble markert denne uka

Denne uken markerer vi verdensdagen for psykisk helse, der «vennskapsklassene» ved skolen gjøre ulike aktiviteter sammen. Fokuset er psykisk helse der vi knytter sosiale bånd, er aktive og oppmerksomme, lærer av og gir av oss selv til andre.

Tilbud om aktiviteter etter skoletid

Ved vår skole er vi også så heldige å få være en del av Weplay (Drive Norge) som i samarbeid med IL Bryn har aktiviteter i Brynhallen fredager etter skolen. Dette er for elevene på mellomtrinnet.  For elevene på SFO (2. og 3. trinn) fikk vi i år muligheter til å få være med på aktiviteter i regi av «Allemed»

Skolen skal legge til rette for fremtiden

Skolen skal arbeide med ulike ting, legge til rette for en fremtid vi ikke vet hvordan blir. Forberede på det ukjente, øke den digitale kompetansen, arbeide tverrfaglig og i dybden, fokusere på verdier og skape mestringsfølelse. Dette skoleåret skal ansatte øke sin kompetanse og bevissthet opp mot programmering og profesjonsfaglig digital kompetanse. Sist uke hadde vi besøk fra vitensenteret og elevene i 6. trinn hadde noen fantastiske og kreative timer med programmering. Hele skolen har i høst et tverrfaglig prosjekt på gang som har overordnet tittel; «verden i endring». Historie er spennende og gir elevene en arena for undring- visste dere for eksempel at det ikke var «knappetelefoner» på 40 tallet?

«Det er så gøy å gå på skole, fordi det skjer så mye hver dag» forteller 1. klasse oss.

Hilsen ansatte ved Hustad barne- og ungdomsskole.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde