NJFF Møre og Romsdal har et tilbud om gratis aktivitetsdager ute i naturen til alle skoler, barnehager og SFO i hele fylket.

 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) var lederdepartement under hendelsen, og har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å evaluere håndteringen av hendelsen. Evalueringen omfatter hele redningsaksjonen, inkludert maritim innsats og helikopterredning, evakuering av personer fra skipet og mottak og håndtering av dem på land.

Tilbud på enkeltbøker eller hele serier.

Lørdag 04.01.2020 arrangerte Hustadvika kommune folkefest for alle innbyggerne i gamle Eide og Fræna.