På sakslista - Kommunestyremøte 21.10.2021

Her finner du oversikt over saker som skal behandles og lenke til direktesending fra møtet. 


Video fra møtet


Møtepapir

Møteinnkalling legges ut 10 dager før møtedato. 
Møteprotokoll blir publisert etter at den har blitt godkjent. 

Møteinnkalling for kommunestyremøte 21.10.2021 - klikk her (PDF, 38 MB)

 

Møtepapir finner du ved å klikke på denne lenken (Ute av funksjon for øyeblikket)


 

Saksliste


Del1: SpørrehalvtimeDel 2: Temadel: 

 

Del 3: Vedtaksdel

 

Her er sakslisten for møtet:

 • Møteinnledning

 • Kontrollutvalget i Hustadvika kommune- protokoll fra møte 4.6.21

 • Kontrollutvalget i Hustadvika kommune - protokoll fra møte 10.09.21

 • Oversendelse av sak fra kontrollutvalget - Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltingen

 • Forslag til budsjett 2022 - Kontrollarbeidet i Hustadvika kommune

 • Økonomirapport og revidert budsjett II - 31.08.2021 - Drift

 • Investeringsrapport og revidert budsjett 2. tertial 2021

 • Detaljregulering for Tornes gravsted - til godkjenning

 • Sak om nedleggelse eller videre drift av vegselskapet Gassvegen FV 529 og 532 AS

 • Evaluering av hjemmetjenesten

 • Middagsombringing i Hustadvika kommune

 • Tilstandsrapport grunnskole, voksenopplæring og kulturskole 2020

 • Tilstandsrapport barneverntjenesten 2020

 • Søknader om fritak fra politiske verv

 

Tilleggssak satt på sakslisten i møtet:  "Detaljregulering for Askevågen landskapshotell - til godkjenning"

Detaljregulering for Askevågen landskapshotell - til godkjenning - saksfremlegg (PDF, 40 MB)


Hovedutvalg teknisk, miljø og nærings behandling av sak 30/2021 i møte den 18.10.2021:

Behandling
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Detaljregulering for Askevågen landskapshotell datert 07.05.2021, sist endret 01.10.2021, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 07.05.2021, sist endret 01.10.2021, vedtas.