Informasjon i forbindelse med uværet "Gyda"

Det er sendt ut farevarsel om regn, skred og flomfare fra onsdag 12. januar og i dagene fremover. Vi ber alle ta nødvendige forholdsregler og følge med på værvarslingen.

Alt av mannskap er ute for å rense sluker og vanninntak. Dette er arbeid som pågår kontinuerlig, men vi tar flere ekstra runder i dag og i morgen. Vi setter fram og klargjør utstyr vi kan få bruk for, sier Stian Hustad, leder av driftsavdelinga i Hustadvika kommune. 

Vi ber våre innbyggere passe på at vannvegene er åpne, det vil si fjerne rusk, rask og andre ting som kan tette slukene på eiendommen din. Husk også å sikre løse gjenstander. Mens uværet pågår, ber vi dere om å holde dere i ro.

Ta kontakt på kommunens vakttelefon for vei, vann og avløp; nummer 47 51 22 00 ved behov. Er det mer alvorlige hendelser som for eksempel vann i kjelleren, må nødetatene kontaktes. Det er mulig å ringe kommunens vakttelefon og bli veiledet videre derifra.

Ved fare for liv og helse ring nødnummer 110, for andre henvendelser ring servicenummer for nødsentralen 70 11 99 99.

Kontaktinformasjon

Felles vakttelefon vei, vann og avløp
Mobil 475 12 200