Familiens hus gjenåpner etter oppussing mandag 22. januar!

Fra og med mandag 17. januar 2022 er helsestasjonen, skolehelsetjenesten, jordmortilbud og familieterapeut på plass i nyoppussede lokaler i første etasje i Familiens Hus på Eide.

I Familiens Hus er PPT, barnevernstjenesten, tiltak for funksjonshemmede, enhetsleder for Familiens Hus og Mestringsenheten lokalisert. Felles inngang og ekspedisjon til alle tjenestene i første etasje.  

Fra januar 2022 vil det bli gitt helsestasjons- og jordmortilbud til kommunens innbyggere fra Familiens Hus på Eide for innbyggere fra: 

  • Eide og omegn 
  • Farstad og Hustad omegn 
  • Sylte og Malme omegn 
  • Jendem og Aureosen omegn 

 

Det vil fortsatt bli gitt helsestasjons- og jordmortjeneste på Helsehuset i Elnesvågen for innbyggere fra: 

  • Bud og omegn 
  • Stavik og Tornes omegn 
  • Elnesvågen omegn 

Det vil bli invitert til en offisiell åpning av bygget når smittesituasjonen gir mulighet for dette.