Nesten 3000 har forhåndsstemt i Hustadvika kommune

Det er rekordmange som har forhåndsstemt her i Hustadvika – over 30%. Nesten 3000 har bestemt seg, og tatt turen innom forhåndsstemmelokalene og gjort sitt valg. 

Aldri før har så mange av de med stemmerett av Hustadvika sine innbyggere forhåndsstemt i Hustadvika kommune, og i landet generelt. 

Ved forrige stortingsvalg var det 18,9 % totalt for tidligere Eide og Fræna kommuner som forhåndsstemte. Rundt 1200 flere har ved årets valg, valgt å stemme før valgdagene. 

Åpningstider for valgdagene finner du lenke til lenger ned i artikkelen. 

9706 har stemmerett i Hustadvika kommune, og vi håper at de resterende 6739 velger å stemme på valgdagene. Vi venter også flere stemmer som kommer i posten, fra Hustadvikinger som har stemt i andre kommuner. 

Stort takk til alle som har stemt, og på den måten har vært med på å bidra til et mer smittevennlig valg.

Stor takk til alle som kommer for å stemme på valgdagen - åpningstider finner du lenger ned.

Ekstra stor takk til stemmemottakerne våre og stemmestyrene som gjør en kjempejobb. 


Godt valg! 

 

Valgdagene 12. september og 13. september - åpningstider