Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for Hustadvika og Gjemnes

PP-tjenesten skal samarbeide med skoler og barnehager i deres arbeid med å gi et inkluderende barnehage- og opplæringstilbud til barn og elever som har ulike behov for tilrettelegging i utdanningsløpet.

Der lovverk eller forskrift til lovverk krever sakkyndig vurdering er det PPT som skal utarbeide vurderingen. 

 

 

Før henvisning skal saken være drøftet i ressursteam ved den enkelte skole:

 

 

Tjenesten er rettet mot innbyggerne i Hustadvika og Gjemnes. Kontoret er lokalisert i Familiens hus i Eide sentrum.

Oversikt over ansatte finner du her

 

Banner med PPT og bilde av et barn - Klikk for stort bilde

Kontaktinformasjon

PPT Sekretær
Telefon 95 01 94 88
Kari Nergård
Leder PPT
E-post
Telefon 91 59 68 88

Adresse

Rådhusvegen 7
6490 Eide