Workshops og kurs

PPT skal samarbeide med og støtte skolene og barnehagene i deres arbeid for å gi et inkluderende opplæringstilbud til barn og elever som har ulike behov for tilrettelegging av opplæringen. Som en del av dette kan PPT bidra med workshop/kurs innen ulike tema.

Ta kontakt med pp-rådgiver på din enhet eller ta kontakt via henvisningsskjema for systemsak:

Kurs/workshop:

  • Refleksjonsverktøy for inkluderende praksis
  • Oppmerksomhet/konsentrasjon, pedagogisk tilrettelegging i skolen
  • Oppmerksomhet/konsentrasjon, pedagogisk tilrettelegging i barnehage
  • Autismespekterforstyrrelser, pedagogisk tilrettelegging i skolen
  • Autismespekterforstyrrelser, pedagogisk tilrettelegging i barnehage
  • Workshop IOP
  • Læringsmiljø
  • Traumebevisst omsorg (TBO)
Banner med PPT og bilde av et barn - Klikk for stort bilde

Kontaktinformasjon

PPT Sekretær
Telefon 95 01 94 88
Kari Nergård
Leder PPT
E-post
Telefon 91 59 68 88