Kjøp eller salg av eiendom

Kommunen får ofte mange spørsmål knyttet til kjøp og salg av eiendom. Vi vil anbefale å benytte eiendomsmegler ved kjøp og salg av eiendom da de er spesialister i akkurat dette.

Men om du ønsker å kjøpe eller selge uten megler oppfordrer vi til at det ligger en god kjøpekontrakt i bunnen.
Forbrukerrådet har utarbeidet en standard kontrakt som kan benyttes.

Om det er bare en del av din eiendommen du skal selge må du

 

Kommunen kan være behjelpelig i å skaffe en del informasjon som kan være til god hjelp i et kjøp eller salg.

Dette er informasjon som