Dokumenter fra bygg, eiendom og plan

Kommunen sitter med mye dokumentasjon om din eiendom, ditt bygg og planen for ditt område.

Her er våre underleverandører:

e-Torg Infoland ePlassen

Byggesak

Fra byggesaks arkivet vårt kan vi tilby blant annet:

 • Godkjente bygningstegninger
 • Søknader og tillatelser (ferdigattester, midlertidig brukstillatelser)
 • Oversikt over tiltak på naboeiendom og i nærområdet
 • Kommunale erklæringer
 • Pålegg fra brannvesenet eller brannvernpålegg

Før 1965 var det ingen bygningslov som gjaldt for spredtbygde strøk. Det er derfor heller ingen dokumentasjon på bygg før dette året.

Du kan bestille disse fra en av våre underleverandører listet øverst på siden.

Eiendom

Fra eiendomsarkivet vårt kan vi tilby blant annet:

 • Matrikkelbrev / Matrikkelinformasjon
 • Seksjoneringsbegjæringer og godkjenninger
 • Grensebeskrivelser

Du kan bestille disse fra en av våre underleverandører listet øverst på siden.

Kartutskrift

Fra våre kart kan vi tilby blant annet:

 • Situasjonskart
 • Ledningskart (kommunale vann og avløps ledninger)
 • Ortofoto (flyfoto)

Du kan bestille disse fra noen av våre underleverandører listet øverst på siden.

Digitale kart

Bestilling av digitale kart og stikningsdata leveres i alle vanlige digitale format i 2D og 3D.

Du kan bestille disse fra noen av våre underleverandører listet øverst på siden.

Plan

Fra planarkivet vårt kan vi tilby blant annet:

 • Planstatus
 • Utsnitt av kommuneplan (også tilgjengelig gratis i kommunekart)
 • Utsnitt av reguleringsplan med bestemmelser eller bare bestemmelser. (også tilgjengelig gratis i kommunekart)

Du kan også bestille disse fra en av våre underleverandører listet øverst på siden.

Andre dokument vi tilbyr er:

 • Naboliste
 • Vei, vannforsyning og avløpsforhold
 • Kommunale avgifter og eiendomsskatt
 • Restanser og legalpant

Vi har også pakkeløsninger til for eiendomsomsetning.

Du kan bestille disse fra en av våre underleverandører listet øverst​​​​​​​ på siden.