Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er organisert under hjemmetjenesten og arbeider tett med hjemmetjenesten, forvaltningskontor, fastleger, kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, kreftpoliklinikk og palliativt team.

Kreftkoordinator i Hustadvika er en kreftsykepleier i kommunen som blant annet har rådgivnings- og veiledningsansvar ovenfor kreftpasienter i alle faser av sykdommen, samt ovenfor pårørende og helsepersonell.

Kreftkoordinator kan bidra til å tilrettelegge og koordinere hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte. Hun kan også være til god hjelp med rådgivning etter at en er erklært frisk og skal leve videre. En kreftkoordinator vet ikke alt, men vet hvor hun kan henvende seg for å få svar.

  • Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud som ikke krever noen søknad eller utløser vedtak
  • Pasienter, pårørende og helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator
  • Har du behov for bistand over tid kan du få et vedtak om kreftsykepleie

 

Vi har utarbeidet en brosjyre som gir god informasjon om tilbudet vårt:

Brosjyre om kreftkoordinator-tilbudet i Hustadvika (PDF, 446 kB)

Hvordan komme i kontakt?

Du tar kontakt med forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester om du har behov for kreftsykepleie ved kronisk sykdom, eller gjennom et behandlingsforløp.

Telefon Forvaltningskontoret 71 26 81 03

Du kan ta kontakt direkte med kreftkoordinator i vår telefontid mellom 09.00-15.30, eller sende navn og telefonnummer på e-post (husk ingen helseopplysninger i e-post) og vi ringer deg tilbake. Kreftkoordinatorene er ikke alltid på jobb samtidig. Får du ikke svar hos den ene kreftkoordinatoren så ring den andre.   

Kreftkoordinator Bente Winsjansen.  Telefon: 90235651. bente.winsjansen@hustadvika.kommune.no

Kreftkoordinator Gunnel A. Lindseth.  Telefon: 95849617.   gunnel.lindseth@hustadvika.kommune.no

Kreftkoordinator ikke er en øyeblikkelig hjelp-tjeneste. Du må ringe fastlegen din eller legevakten om noe haster. Ved akutte hendelser, ring 113.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis for pasient og pårørende

Lenker/artikler:

Lokale tjenester:

Tilbud

Rehabilitering

Leve med kreft

Kontaktinformasjon

- Sentralbord Forvaltningskontoret
Telefon 71 26 81 03

Telefonen er åpen mandag og torsdag mellom kl 12.00-14.00

Søknader som ikke går via HelsaMi og andre henvendelser sendes via sikker post:

Søknader sendes

Bente Winsjansen
Kreftkoordinator
E-post
Telefon 90 23 56 51

Telefontid: 09.00-15.30

Gunnel A Lindseth
Kreftkoordinator
E-post
Telefon 95 84 96 17

Telefontid: 09.00-15.30

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100