Kreftkoordinator

Kreftkoordinator /kreftsykepleier er en del av helsetjenesten i kommunen. Kreftsykepleier kan gi råd og veiledning, samt støtte og omsorg til pasienter /brukere med alvorlig sykdom og kreftsykdom. Tjenestene er et supplement til kommunens hjemmetjeneste.

Hva får du? 

Du får besøk av sykepleiere som har spesialkompetanse innen kreftbehandling og palliativ behandling.  Tilbudet innebærer samtaler, veiledning, lindrende behandling, stell og pleie.

Dine pårørende kan få samtaler og veiledning.  

Slik søker du om kreftsykepleier.

Du tar kontakt med forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis for pasient og pårørende

Kontaktinformasjon

Vakttelefon Forvaltningskontoret
Telefon 71 26 81 03

Telefonen er stengt mellom kl. 11:30 - 12:00 grunnet lunsjavvikling.

Karin Iversen
Leder Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 480 66 483
Ninni May Bakke Tornes
Saksbehandler Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 477 12 105
Hilde Anette Havnes Kvamme
Saksbehandler Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 476 74 397
Peggy Johanne Visnes
Saksbehandler Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 480 61 078

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100