Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er organisert under hjemmetjenesten og arbeider tett med hjemmetjenesten, forvaltningskontor, fastleger og andre instanser i kommunen.

Kreftkoordinator i Hustadvika er en kreftsykepleier i kommunen som blant annet har rådgivnings- og veiledningsansvar ovenfor kreftpasienter i alle faser av sykdommen, samt ovenfor pårørende og helsepersonell.

Kreftkoordinator kan bidra til å tilrettelegge og koordinere hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte. Hun kan også være til god hjelp med rådgivning etter at en er erklært frisk og skal leve videre. En kreftkoordinator vet ikke alt, men vet hvor hun kan henvende seg for å få svar.

  • Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud som ikke krever noen søknad eller utløser vedtak
  • Pasienter, pårørende og helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator
  • Har du behov for bistand over tid kan du få et vedtak om kreftsykepleie

Hvordan komme i kontakt?

Du tar kontakt med forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester om du har behov for kreftsykepleie ved kronisk sykdom, eller gjennom et behandlingsforløp.

Telefon Forvaltningskontoret 71 26 81 03

Du kan ta kontakt direkte med kreftkoordinator i vår telefontid, eller sende navn og telefonnummer på e-post (husk ingen helseopplysninger i e-post) og vi ringer deg tilbake.

Kreftkoordinator Bente Winsjansen.  Telefon: 90235651. bente.winsjansen@hustadvika.kommune.no

Kreftkoordinator Gunnel A. Lindseth.  Telefon: 95849617.   gunnel.lindseth@hustadvika.kommune.no

Hva koster det?

Tjenesten er gratis for pasient og pårørende

Lenker/artikler:

Lokale tjenester:

Tilbud

Rehabilitering

Leve med kreft

Kontaktinformasjon

Vakttelefon Forvaltningskontoret
Telefon 71 26 81 03

Telefonen er stengt mellom kl. 11:30 - 12:00 grunnet lunsjavvikling.

Bente Winsjansen
Kreftkoordinator
E-post
Mobil 902 35 651
Gunnel A Lindseth
Kreftkoordinator
E-post
Telefon 958 49 617

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100