Kortvarig psykisk helsehjelp

Er du nedstemt, og har lite glede og interesse av aktiviteter? Opplever du angst, bekymringer og indre uro som medfører begrenset livsutfoldelse? Har du søvnvansker som går utover din daglige fungering? Da kan Rask psykisk helsehjelp være et tilbud for deg.

Rask psykisk helsehjelp er et kortvarig behandlingstilbud vanligvis 6-8 uker.

Rask psykisk helsehjelp består av ansatte med minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Alle har videreutdanning i kognitiv terapi.

Hva tilbyr Rask psykisk helsehjelp?

Vi er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr kognitiv terapi til personer med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager, søvnvansker, samt begynnende rusutfordringer.

Tilbudet omfatter innbyggere over 16 år som er bosatt i Hustadvika. 

Rask psykisk helsehjelp passer for deg som:

Har relativt nyoppståtte, avgrensede plager og funksjonstap av mild og moderat grad.

Eksempler på dette kan være:

 • panikkangst,
 • nedstemthet og
 • grubling,
 • overdreven bekymring,
 • stressrelaterte problemer
 • søvnvansker.

Tilbudet er ikke egnet for deg som:

 • Har behov for akutt hjelp.
 • Står i en akutt livskrise, nyoppstått sorg.
 • Har alvorlige eller sammensatte problem som fører til utfordringer på flere områder i livet.
 • Har behov for mer omfattende utredning, eller langvarig terapi.
 • Mottar eller er henvist til annen psykisk helsehjelp, som for eksempel distriktspsykiatrisk senter (DPS).
 • Mottar kommunale tjenester relatert til psykisk helse.

Hva slags behandling får du?

Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på kognitiv terapi. Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser.

Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Terapien er et aktivt samarbeid mellom bruker og terapeut, der et sentralt mål er at brukeren lærer verktøy for å bli sin egen terapeut.

Rask psykis helsehjelp tilbyr kurs-/gruppebehandling og nettbasert veiledet selvhjelp etter prinsippene i mixed-care modellen:

1. Kartlegging digitalt via assistert selvhjelp

 

2. Kurs, som for eksempel introkurs, kurs i bekymringsmestring.
 

Introkurs:

Undervisningsbasert kurs med tema som kognitiv terapi, angst, depresjon, selvivaretakelse mm. Kurset går over 3-4 ganger, varighet på 2.5 timer. Arrangeres fortløpende.

Kurs i bekymringsmestring:

11 undervisningssamlinger à 2.5 timer. Kurset bygger på prinsipper fra metakognitiv terapi, mindfulness og emosjonsfokusert terapi. 2 ganger pr år. 

Pris 600,- kr.
Informasjonsbrosjyre (PDF, 134 kB)

3. Veiledet selvhjelp (Assistert selvhjelp)

 

4. Gruppebehandling, som for eksempel depresjonsgruppe, stress og belastning.
 

Depresjonsgruppe:

6 gruppesamlinger a 2.5 timer. Gruppen består av ca 8 personer som opplever gjentagende depresjoner.

Stress og belastning

Nytt kurskonsept, planlagt oppstart høst 2024.


5. Individuell psykoterapi

Hvordan komme i kontakt med Rask psykisk helsehjelp?

Vi ser gjerne at første kontakt tas via e-post. Vi tar kontakt innen en uke, ofte tidligere. Legg igjen navn, telefonnummer. Vi ber om at du ikke sender sensitiv informasjon elektronisk på e-post. 

E-post: rph@hustadvika.kommune.no

Brosjyre om tilbudet vårt (PDF, 394 kB)

Hva koster det?

Tilbudet er i utgangspunktet gratis, kurs kan ha en lav egenandel på grunn av kursmateriell.

Anbefalte videoer

Aktuelle lenker 

Artikler om rask psykisk helsehjelp

Artikkel i november-utgaven av informasjonsbladet 2017 (PDF, 169 kB)

Artikkel i Napha: fire av fem bedre med rask psykisk helsehjelp

Artikkel i Napha: Få bedre psykisk helse via internett 

Artikkel i Napha: Sagt om rask psykisk helsehjelp i media

Kognitiv.no

 • Mer informasjon og selvhjelpsartikler om angst, depresjon og søvnvansker finner du på www.kognitiv.no under fanen veiledet selvhjelp.

Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen

Sentralbord servicetorget:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00

Åpningstider rådhuset:
09.00-14.00
 

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 08:00 - 15:30

Adresse

Rådhusvegen 7
6490 Eide