Stå Opp - gruppebehandling ved søvnvansker

«Stå opp» er søvnbehandling i gruppe for voksne med kroniske søvnproblemer.​

Behandlingen er basert på kognitiv atferdsterapi. Vi snakker om søvn og gode søvnrutiner, og søvnrestriksjon etter individuell kartlegging i søvndagbok.

Behandlingen er krevende, men dokumentert som svært effektiv for de som opplever at de ikke sover lenge nok, eller godt nok over tid.​

Hvem passer kurset for?​

I Stå Opp er det to hovedkriterier for å bli inkludert i gruppene. Deltakeren skal oppfylle kriteriene for​ klinisk insomni, og at de skal være motiverte for å gjennomføre behandlingen.​

Hvem egner kurset seg ikke for?​

Blant annet alvorlig psykisk lidelse, epilepsi, søvnapné, rastløse bein-syndrom, søvngjengeri og narkolepsi, turnusarbeid med nattevakter. Det gjennomføres forsamtale for å avklare eventuelt andre kontraindikasjoner for deltagelse.​

  • 7 ukentlige samlinger à 2 timer og 1 oppfølgingssamling 3 uker etter samling 7
  • Gruppen består av 8-10 personer
  • Sted: Familiens Hus, Rådhusveien 7, Eide, 2. etg., Storsalen​
  • Oppstart: 16. oktober kl. 13-15​
  • Påmelding: send navn og telefonnummer og merk med "Stå Opp" til rph@hustadvika.kommune.no

Pris:

300 kr (mulighet for betalingsfritak)

Arrangør:

Kurset arrangeres i samarbeid mellom Rask psykisk Helsehjelp og Frisklivssentralen i Hustadvika kommune.​Kursholdere er Bente Uran og Tone Rånes​​.

Beskrivelse av gruppebehandlingen​

Behandlingens kjerneelementer er søvnrestriksjon og stimuluskontroll. Dette er velkjente og godt dokumenterte metoder i behandling av kroniske søvnvansker. Behandlingen er krevende for deltakerne, men effektiv. Behandlingsprogrammet er også kvalitetssikret gjennom systematisk innsamlede data i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og resultatene er presentert i en vitenskapelig artikkel i Tidsskrift for Norsk psykologforening, august 2020. Gruppebehandlingen er utviklet av psykologene Iver Strandheim og Paul Andreas Aasen i Oppegård kommune og med midler fra Statsforvalteren.

​Mer informasjon om Stå Opp:

Nettside: staaopp.no