Kurs i mestring av stress og belastning

Kurset fokuserer på hvordan du kan mestre stress og belastninger, med utmattelse og utbrenthet som aktuell tematikk. Verktøyet skal hjelpe brukerne med å forstå stress, utvikle strategier for å håndtere det, finne balansen mellom utfordring og hvile, og gjenkjenne tidlige tegn på høyt stressnivå. 

Nytt kurs høsten 2024:

Dato og tid: 

Oppstart 29.09.24-05.11.24 kl 12.30-15.00 (unntak høstferieuka)
6 ukes-samlinger à 2,5 timer. 

Sted:

Familiens hus, Rådhusvegen 7, Eide. 2. etasje i Storsalen

Pris:

300 kr (mulighet for betalingsfritak)
Kurset er åpent for alle over 18 år.

Påmelding:

Send e-post med navn og telefonnummer, merk med “kurs i mestring av stress og belastning” til 
rph@hustadvika.kommune.no. Påmeldingsfrist er 18. september. 
 

Hvem passer det for?

Relevant for personer med milde til moderate symptomer på utbrenthet eller som har opplevd forhøyet stressnivå over tid, slik at dette har blitt en belastning.

Passer også for personer som vil ha nytte av å bli bevisst på, positivt og negativt stress, egen bruk av energi, og aktiviteter som tilfører balanse og påfyll.

Deltagelse på kurset forutsetter egeninnsats, du må kunne sette av noe tid til arbeid med hjemmeoppgaver og være motivert for endring.

Arrangør:

Kurset arrangeres i samarbeid mellom Rask psykisk Helsehjelp og Frisklivssentralen i Hustadvika kommune.​Kursholdere er Torunn Grønseth og Ørjan Kalliainen​​.

Metoder og sentrale konsept i kurset:  

Metakognitiv terapi:  

Dette kurset fokuserer på tema og teknikker som er relatert til stress og stressmestring, med utmattelse og utbrenthet som aktuell tematikk. Det bidrar til at deltagerne blir bevisst på stressfaktorer i eget liv. Deltagerne vil også kunne ta mer bevisste valg rundt atferd som øker stress og belastning. Verktøyet inneholder informasjon om stressresponsen funksjon, og når hva som skjer når denne pågår over tid. Det skaper også bevissthet om krav:

  • Krav og ressurser
  • Krav og kontroll
  • Forholdet mellom indre og ytre krav.


Det gir også få en innføring i utbrenthet og utmattelsessymptomer. Den sentrale lærdommen i verktøyet er bevissthet om krav og balanse mellom aktivitet og hvile, samt viktigheten av å sette grenser ovenfor omgivelsene.