Treningsgrupper

Her finner du timeplanen for høstens gruppetimer. (PDF, 104 kB)

Egenandel ved deltakelse i gruppe finner du her. (PDF, 261 kB) Har du frikort trenger du ikke betale egenandel.

 

Oversikt gruppetimer hos fysioterapitjenesten

Oversikt gruppetimer hos fysioterapitjenesten
Gruppetime Hvem kan delta?
Friskliv Du som ønsker støtte til endring av levevaner/livsstil
MIX-gruppe Seniorer
Lunge- og hjertegruppe Du som har KOLS eller annen lungesykdom
Fallforebygging Du som ønsker å bedre balansen
Hjertegruppe Du som har/har hatt hjertesykdom
Aktiv trening Du som er før/under eller etter kreftbehandling
Nevrologigruppe Du som har hatt hjerneslag eller har en nevrologisk sykdom

 Sterk og stødig:

Fysioterapitjenesten i Hustadvika kommune har tilbud om trening i gruppe og sosialt samvær for seniorer. Treningene ledes av frivillige instruktører som er kvalifisert gjennom egen Sterk og Stødig-opplæring. Det er fysioterapeuter som koordinerer tilbudet og veileder instruktørene. 

Du kan være med hvis du 

·        er hjemmeboende 

·        føler deg litt ustø men går uten ganghjelpemiddel innendørs 

·        er bekymret for å falle og/ eller har falt   

·        kan trene i gruppe og ta imot instruksjon kan komme deg til/ fra trening på egenhånd

Vi har tilbud følgende steder

  • Elnesvågen
  • Søre Fræna
  • Hustad
  • Bud
  • Eide

 Tilbudet koster 350 kr per halvår

Kontaktinformasjon

Torunn Grønseth
Avdelingsleder fysioterapeut, Frisklivsveileder
E-post
Mobil 482 05 618
Resepsjon Elnesvågen og Eide
Telefon 71 26 83 00

Åpningstider

Telefontid resepsjon:
Mandag - torsdag
Kl. 08:00 - 11:30
Kl. 12:30 - 13:30
Fredag stengt telefon