Personalhåndbok

Det er utarbeidet egen personalhåndbok for Hustadvika kommune:

Personahåndbok

I denne håndboken finner dere alle vedtatte reglement for Hustadvika og aktuelt lovverk.  

Kontaktinformasjon

Benedikte Robinson
Saksbehandler personal
E-post
Mobil 992 89 239
Borghild Lie Hjellnes
Personalsjef
E-post
Mobil 916 84 940