Personalhåndbok

Her finner du en oversikt over alle lokale reglement og retningslinjer for ansatte i Hustadvika kommune

Introduksjonsprogram for nyansatte, oppfølging i prøvetid og medarbeidersamtaler
Retningslinjer for synsundersøkelse og refusjon av utgifter til databriller
Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte