Nå kan du forhåndsstemme

I forhåndsstemmeperioden 10. august til 8. september kan du stemme i alle kommuner i hele landet. Du må ha med gyldig legitimasjon for å stemme. Eksempel: Pass, førerkort, bankkort med bilde. Ta gjerne også med valgkort på mobil eller papir. 
 

Forhåndsstemme i Hustadvika kommune

I perioden 10. august - 8. september kan du forhåndsstemme på følgende steder i Hustadvika kommune:


Servicetorget, Hustadvika rådhus:
Adresse: Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen. 

  • Hverdager mellom kl. 09.00 – 14.00 
  • Torsdager (f.o.m. 17. august) kl. 09.00 - 19.00
  • Lørdag 2. september mellom kl. 10.00 – 16.00
  • Fredag 8. september kl. 09.00 - 16.00Eide bibliotek:
Adresse: Eidetorget 7, 6490 Eide

  • Onsdager mellom kl. 14.00 – 18.00Husk gyldig legitimasjon! 

Oversikt over forhåndsstemmesteder i Norge


Slik forhåndsstemmer du

Dersom du stemmer i kommunen og fylket du har stemmerett i ved kommunestyre- og fylkestingsvalget foregår stemmegivingen slik:

1. Ta stemmesedlene du vil bruke: En for kommunestyrevalget og en for fylkestingsvalget, hvis du ønsker å stemme ved begge valgene.

 

2. Du kan gi personstemmer til en eller flere kandidater dersom du ønsker det. Se hvordan du gjør det lenger ned. Veiledningen finner du også på stemmeseddelen

 

3. Brett stemmesedlene med partinavnet inn, og feltet for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene.

 

4. Gå til en valgfunksjonær, og få et stempel på stemmesedlene. Dette er viktig for at stemmegivningen skal bli godkjent.

 

5. Legg stemmesedlene i valgurnen.


 

Slik gir du personstemmer
Ønsker du å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, kan du gi en personstemme til kandidatene du ønsker skal motta et personstemmetillegg. Fremgangsmåten for å gi personstemmer står også på stemmeseddelen.

Slik gir du personstemmer ved kommunestyrevalg:

Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

 

Skriv kandidatnavn fra andre partier/grupper i et eget felt på stemmeseddelen. Hvor mange kandidatnavn du kan føre opp står på stemmeseddelen. I Hustadvika kommune kan du skrive opp 8 stykk.

 

Slik gir du personstemmer ved fylkestingsvalg:

Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

 

Hjelp til å stemme

Ta kontakt med en valgfunksjonær dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgfunksjonærene har taushetsplikt.

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgfunksjonær eller en annen person som du selv peker ut.

 

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn den du har stemmerett i?

Du har stemmerett i kommunen du i Folkeregisteret er registrert som bosatt i 30. juni 2023.

Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel som kun er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på.

Dersom du vil gjøre endringer på stemmeseddelen må du skaffe deg en stemmeseddel fra kommune og bruke den når du stemmer.

Har du stemmerett i Oslo og skal stemme i valg til bydelsutvalg? Da må du bruke et blankt ark og skrive hvilket parti du stemmer på og at det gjelder for valg til bydelsutvalg i bydelen du bor i, eller du kan skrive ut en generell stemmeseddel til valg til bydelsutvalg i Oslo og ta den med til valglokalet.

Når stemmeseddelen er stemplet av en valgmedarbeider legger du den i en stemmeseddelkonvolutt. Denne blir lagt i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir deretter sendt til hjemkommunen din for opptelling.
 

NB! På valgdagen(e) så må du stemme i den kommunen du var folkeregistrert i 30. juni 2023. 

Mer informasjon om forhåndsstemmegivning


Stemme hjemme

Stemme ved helse- og sosialinstitusjoner

Stemme fra utlandet

Hvem kan du stemme på?

 


 

Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen

Sentralbord servicetorget:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00

Åpningstider rådhuset:
09.00-14.00