Stemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemmefra. Da kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din.
 

 Frist for å søke om å få forhåndsstemme hjemmefra er tirsdag 5. september.  

Vi oppfordrer til å søke så tidlig som mulig.


Slik søker du

Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og fødselsdato.
Du vil bli kontaktet om tidsrom for stemmegivning.

Du kan søke på følgende måter: 

Per epost: 
Søknad kan sendes per epost til postmottak@hustadvika.kommune.no. 
NB! Inneholder henvendelsen sensitiv informasjon, skal den sendes inn gjennom eDialog (sikker digital post), per post eller du kan ta kontakt per telefon. 

Per brev: 
Valgstyret i Hustadvika
Hustadvika rådhus
Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen


Per telefon: 
Du kan også ringe telefon 712 68 100 for å søke om å stemme hjemme.