Stemme ved helse- og sosialinstitusjoner

Alle kommuner er lovpålagt å avholde forhåndsstemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjoner.

Stemmemottakere fra kommuneadministrasjonen vil besøke alle institusjonene i kommunen. Tid og sted kunngjøres med plakater på stedet. Beboere, pårørende og ansatte som ønsker det kan avlegge sin stemme.
 

Dato for forhåndsstemming - helse & sosialinstitusjoner


Fredag 25. august

  • Lundhaugen, Bud: 12.00 - 13.00
  • Eidem botilbud: 13.30 - 14.00

 

Mandag 28. august

  • Fræna sjukeheim: 10.00 - 11.00
  • Auretunet: 12.00 - 12.30
  • Eide sykehjem: 13.30 - 14.30

 

Her finner du mer informasjon om hjelp til å stemme på institusjon