Godkjente listeforslag - Kommunestyrevalget 2023

Her kan du se listeforslagene til kommunestyrevalget. 11 parti i Hustadvika kommune har levert liste til kommunestyrevalget 2023.

Fristen for å levere liste til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, gikk ut 31. mars klokka 12.00.
Valgstyret godkjente i møte 9. mai 2023 følgende valglister til kommunestyrevalget 2023 i Hustadvika kommune:

Når listeforslagene er godkjent, skal valgmyndighetene legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgmyndighetene kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.

Valglistene er lagt ut til gjennomsyn på følgende steder:

  • Kommunens hjemmesider - i denne artikkelen
  • De godkjente listene er også lagt ut fysisk på Servicetorget, ved Hustadvika rådhus. 
     

Klage
I henhold til valgloven § 6 - 8  må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene.

Skriftlig klage må være signert og grunngitt og sendes til valgstyret i Hustadvika kommune: 

E-post: Postmottak@hustadvika.kommune.no
E-dialog: Send sikker digital post til oss - Hustadvika kommune
Postadresse: Valgstyret i Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen. 


Klagefrist
Frist for å klage på godkjente listeforslag i Hustadvika kommune er torsdag 1. juni 2023.