Hustad barne- og ungdomsskole

Hustad barne- og ungdomsskole er en skole som ligger på Hustad.

Skoleåret 2023/2024 er vi ca 180 elever ved skolen. Det er 31 ansatte - dette omfatter rektor, fagleder, sekretær, lærere, barneveiledere og vernepleier. Vi jobber med ART, MOT og HOPP og SFO er med på et prosjekt dette skoleåret der lag og organisasjoner er med på laget.

Vi er sertifisert som dysleksivennlig skole, se mer om dette i denne lenken.

It's learning

It’s Learning er skolens læringsplattform, og det er viktig at foreldre og elever benytter seg av denne plattformen. Her legges det ut beskjeder og nyttig informasjon. Alle digitale skjema og linker som foreldre benytter seg av legges ut på hjemmesiden inne på It’s Learning.

Link til foreldrepålogging på It's Learning finner du her.

Visma flyt skole

Skolene i Hustadvika kommune bruker Visma flyt skole. Her kan foresatte kommunisere med lærere og administrasjon, se fravær, føre fravær, se karakterer osv. Vi oppfordrer alle til å laste ned foreldre appen, da all kommunikasjon blir sendt ut via denne.

Link til foreldrepålogging:  Visma flyt skole i Hustadvika

Kontaktinformasjon til skolen

 

Organisering av skoledagen

Organisering av skoledagen
Klassetime Klokkeslett
1.time 08:40 - 09:10
2.time 09:10 - 10:10
Pause 10:10 - 10.25
3.time 10:25 - 11:25 (u.skolen til 11:30)
Matpause 11:25 (11:30 for u.skolen) - 12:05
4.time 12:05 - 12:35
5.time 12:35 - 13:05
Pause 13:05 - 13:15
6.time 13:15 - 14:15

 

Skolen slutter:

Når slutter barnet?
Klokkeslett 13:05 14:15
Mandag 1.-7.klasse 8.-10.klasse
Tirsdag 1.-4.klasse 5.-10.klasse
Onsdag 1.-3.klasse 4.-10.klasse
Torsdag 1.-10.klasse
Fredag 1.-4.klasse 5.-10.klasse

Helsesykepleier i skolen

Her finner du oversikt over helsesykepleiere på de ulike skolene i kommunen.

Tilrettelagt eksamen 

Elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen har rett til å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du ved å følge denne lenken.

Kontaktinformasjon

Christina Frisnes
Kontormedarbeider
E-post
Telefon 71 26 62 50

Bemannet kontor:
tirsdag og torsdag kl 08.30-14.30

Anne Kristine Løseth
Enhetsleder/rektor Hustad barne og ungdomsskole
E-post
Telefon 47 71 18 21
Anna Lysgård
Fagleder
E-post
Telefon 47 71 47 02

Adresse

Hustadvegen 280
6444 Farstad