Kontaktinformasjon skolehelsetjenesten

Her finner du en oversikt over hvem som er helsesykepleier ved skolene i Hustadvika. Vi er på skolene faste dager og du kan ta kontakt uten avtale. 

Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten 2023/2024

Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten 2023/2024
Skole Helsesykepleier Mobilnummer
Haukås Hilde Sylte Lillebakk 47656087
Haukås Kirsti Aarseth Meland 97156678
Tornes Inger Lise Hammerø 46903822
Sylte Inger-Lise Hammerø 46903822
Jendem Kirsti Aarseth Meland 97156678
Hustad Anne Synnøve Vik 94176999
Bud Elin Ukkelberg 97095360
Fræna ungdomsskole Nathalie Krakeli 46820217
Lyngstad/Vevang Inger-Lise Hammerø 46903822
Eide barneskole Victoria Åndal Sandøy 46903716
Eide ungdomsskole Therese Marie Holmen 99289248
Hustadvika videregående Belinda Dragset 99333868