Eksamen og elevvurdering

 

Særskilt tilrettelegging på eksamen og tentamen/heldagsprøver:

Elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen har rett til å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Dette innebærer at det blant annet gis mulighet til å søke om utvidet tid og bruk av hjelpemidler på eksamensdagen.

Søknadsskjema finnes her:

Søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen

Søknad om særskilt tilrettelegging ved tentamen/heldagsprøve

Eksamen og nasjonale prøver

På utdanningsdirektoratet sine nettsider ligger informasjon om eksamen og nasjonale prøver. Her finnes også informasjon om rammeplaner, læreplaner, brukerundersøkelser og hvordann skolen skal jobbe med gode skolemiljø.

Lenke til utdanningsdirektoratet