Rivingsarbeidet i gang ved Haukås skole

Straks siste skoledag var avsluttet ved Haukås, startet rivingsarbeidet ved gamleskolen.

Mye arbeid gjøres innendørs først, der tak, gulvbelegg, elektrisk utstyr med mer fjernes. Utvendig arbeid er påbegynt på baksiden av skolen. Alt sorteres i ulike kontainere før det leveres til gjenvinning. Det aller meste blir resirkulert og brukt på nytt.

Skolen skal være revet i god tid før skolestart, og området blir planert før barna kommer tilbake på skolen, sier prosjektleder Kim Atle Kvalvåg.  Etter høstferien skal uteområdet ved skolen stå helt ferdig med nye lekeapparat på plass.