Haukås skole

Haukås skole ligger sentralt til i Elnesvågen sentrum, helt ny skole ble tatt i bruk høsten 2022. Haukås er en barneskole fra 1 til 7. klasse, med ca. 245 elever skoleåret 2021/2022. Det er ca 45 ansatte ved skolen.
Elevtallet på trinna varierer fra 31 - 43 elever, og det er to klasser på alle trinn. 1. og 4. trinn har 3 klasser.

It's learning

It’s Learning er skolens læringsplattform, og det er viktig at foreldre og elever benytter seg av denne plattformen. Her legges det ut beskjeder og nyttig informasjon. Alle digitale skjema og linker som foreldre benytter seg av legges ut på hjemmesiden inne på It’s Learning.

Link til foreldrepålogging på It's Learning finner du her.

 

Visma flyt skole

Skolene i Hustadvika kommune bruker Visma flyt skole. Her kan foresatte kommunisere med lærere og administrasjon, se fravær, føre fravær, se karakterer osv. Vi oppfordrer alle til å laste ned foreldre appen, da all kommunikasjon blir sendt ut via denne.

Link til foreldrepålogging:  Visma flyt skole i Hustadvika

Kontaktinformasjon til skolen

 

Organisering av skoledagen

Organisering av skoledagen
Klassetime Klokkeslett
1.time 08:05 - 09:05
2.time 09:05 - 09:35
Pause 09:35- 09:50
3.time 09:50-10:50
Matpause 10:50-11:30
4.time 11:30-12.30
Pause 12:30-12:45
5.time 12:45-13:15
6. time 13:15-13:45

 

Skolen slutter:

Skolen slutter:
Trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1.-2. trinn 12:30 13:00 12:30 12:30 12:30
3.-4. trinn 12:30 13:45 12:30 13:00 12:30
5.-6. trinn 13:45 13:45 12:30 13:45 13:45
Leksehjelp 13.45-14:45 13:45-14:15 12:30-13:30
Skolen starter kl 08:05 alle dager for alle trinn

 

Helsesykepleier i skolen

Her finner du oversikt over helsesykepleiere på de ulike skolene i kommunen.

Kontaktinformasjon

Mette Øvermo
Inspektør
E-post
Telefon 99 60 74 91
Sissel Lyngstad
Rektor Haukås skole
E-post
Telefon 47 63 47 23
Vivi Ann Kirkaune
SFO-leder
E-post
Telefon 48 29 29 16
Maja Kleppen
Spesialpedagogisk rådgiver
E-post
Telefon 99 46 73 35

Adresse

Hauglivegen 4
6440 Elnesvågen